Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อำเภอนาทวี เปลี่ยนพื้นที่หลังที่ว่าการอำเภอเป็นแปลงผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 13:36 น. วันที่ 25 09 62

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

อำเภอนาทวี เปลี่ยนพื้นที่รกร้างหลังที่ว่าการอำเภอเป็นแปลงผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมพื้นที่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านพักนายอำเภอและบ้านพักข้าราชการและยังมีพื้นที่ว่างเปล่าจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางนายอำเภอนาทวี ได้ร่วมกับปลัดอำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน หรืออส.ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างเป็นฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอำเภอนาทวี เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ต้องเริ่มต้นที่การทำให้ชาวบ้านเห็นของจริง พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังที่ว่าการอำเภอวันนี้ถึงถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองกำลังประจำถิ่น อำเภอนาทวี โดยมีเจ้าหน้าที่อส.เป็นกำลังหลักในการดูแลปลูกพืชผักชนิดต่างๆ อาทิ มะนาว ข้าวโพด ฟักเขียว ผักกาด ตะไคร้ เห็ด รวมถึงผักพื้นบ้านทุกชนิดที่หาได้มารวมกันไว้ที่นี่ มีการมอบหมายให้กองกำลังแต่ละหน่วยแบ่งพื้นที่กันดูแล มีการเลี่ยงไก่ไข่ เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงปลาดุก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์มาให้

สำหรับผลผลิตที่ได้ก็จำนำมาปรุงเป็นอาหารสำหรับกองกำลังอส. ส่วนที่เหลือก็นำมาวางขายให้กับข้าราชการและชาวบ้านที่มาติดต่อราชการภายในที่ว่าการอำเภออีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมาก และยังมีรายได้มาต่อยอดขยายการปลูกผักและเป็นกองทุนในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ในการปลูกผักยังได้มีการจัดพื้นที่อย่างสวยงามเพื่อเปิดให้ชาวบ้านหรือผุ้ที่สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชม มาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกแห่งด้วย

ที่ว่าการอำเภอนาทวี ถือว่าเป็นอำเภอแรกๆ ของประเทศที่มีการเปลี่ยนพื้นที่ภายในที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่าไม่เว้นแม้แต่รอบๆ บ้านพักนายอำเภอ นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แต่ที่นี่ นาทวี เมืองมีเสน่ห์ เมืองที่ทุกคนต้องมาเที่ยวมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอกันได้ภายในที่ว่าการอำเภอกันเลยทีเดียว

       
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy