Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลเยาวชน กฟผ.จะนะคัพ ครั้งที่ 1

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 16:36 น. วันที่ 15 05 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรม "โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลเยาวชน กฟผ.จะนะคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 " ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรม "โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลเยาวชน กฟผ.จะนะคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567" ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ที่อยู่ในอำเภอจะนะ ได้เข้าร่วมแข่งขัน โดยโรงไฟฟ้าจะนะได้เปิดรับสมัครทีมในนามองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 15 ทีม และมีทีมที่สนใจและพร้อมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ทีม ในวันนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนและเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เวลาว่างของเยาวชนและกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่

ภาพ : ดนยา/จารุพรรณ/ธีรวัฒน์/กนกวรรณ/นูลัยลา
ข่าว : เกตุวลี
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy