Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

นายกชาย นำทีมมอบทุนการศึกษาโครงการ“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 08:04 น. วันที่ 17 12 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

นายกชาย นำทีมมอบทุนการศึกษาโครงการ"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
มูลนิธิ "วรวิทย์ ขาวทอง" โครงการ  "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นำโดย นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 สงขลา และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สส.น้ำหอม สุภาพร กำเนิดผล สส.เขต 6 สงขลา สส.สิงโต ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.เขต 9 สงขลา สจ.เสือ วงศ์วชิระ ขาวทอง ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อ.รัตภูมิ ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด สงขลา
16 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงาน สส.เดชอิศม์ ขาวทอง (นายกชาย) อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ของมูลนิธิวรวิทย์ ขาวทอง ในโครงการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จำนวน 330 ทุน ทุนละ 3,000 บาท แก่นักเรียนในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง สิงหนคร บางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา จังหวัดสงขลา
ตามที่มูลนิธิวรวิทย์ ขาวทอง ได้จัดกิจกรรมระดมทุนโครงการ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินสนับสนุนรวมมากกว่า 4.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้ทางโรงเรียนร่วมกับผู้นำท้องที่เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุน ครั้งที่ 1 จำนวน 330 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,00 บาท
นายกชาย นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 สามารถมอบทุนแก่นักเรียนในบางอำเภอก่อน พร้อมระดมทุนเพิ่มเพื่อจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา  โดยจะมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การมอบทุนครอบคลุมและให้ถึงมือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ให้ได้มากที่สุด
สำหรับผู้สนับสนุนงบประมาณในโครงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อาทิ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 1 ล้านบาท คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี  1 ล้านบาท ครอบครัวขาวทอง 1 ล้านบาท และผู้ร่วมสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4.5 ล้านบาท โดยทางคณะกรรมการจะมีการใช้จ่ายเงินให้ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy