Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0

เริ่มโดย polychemicals888, 11:18 น. วันที่ 21 07 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

polychemicals888

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0
มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มทักษะทำธุรกิจออนไลน์ เทียบเชิญ "บังอาซัน" ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ" สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้สำหรับก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 โดยได้เชิญวิทยากร นายอนุรักษ์  สรรฤทัย (บังอาซัน) นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ มาบรรยายเรื่อง "ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป