Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

สธ.สงขลา สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดเร่งป้องกันโรคไข้เลือดออก

เริ่มโดย ฅนสองเล, 10:17 น. วันที่ 28 11 55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

สธ.สงขลา สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดเร่งป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลายที่อยู่ตามภาชนะในบ้านและบริเวณนอกบ้านอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

          นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้มีการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) ทุกอำเภอ เร่งเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในระยะนี้ต่อไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยให้เพิ่มมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่

? พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทันที ในบ้านผู้ป่วยและรอบๆบ้าน รัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย และพ่นซ้ำในสัปดาห์ถัดไปเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ที่มีเชื้อโรค โดยร่วมกับ อบต. และเทศบาลในพื้นที่

? เร่งรณรงค์ร่วมกับ อสม. และหน่วยงานต่างๆ ในการไม่ให้ยุงเกิดและไม่ให้ยุงกัด โดยให้ทุกบ้านกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเก็บน้ำทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์ กระถางต้นไม้ โดยปิดฝาหรือใช้ทรายอะเบท และทำลายขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง

? กรณีที่มีเด็กเป็นไข้ในระยะนี้ โดยเฉพาะมีไข้สูงลอยอาจจะเป็นไข้เลือดออกได้ ให้ทาโลชั่นป้องกันยุงกัด เพื่อไม่ให้ยุงนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้อื่น และรีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว

         นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและบริเวณบ้าน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดต่อไป สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค. ? 19 พ.ย. 2555 พบผู้ป่วย 1,939 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดใน อำเภอนาหม่อม รองลงมา คือ อ. สิงหนคร , อ. เมือง , อ.หาดใหญ่ , อ. สะเดา ตามลำดับ กลุ่มที่ป่วยสูงสุด คือ อายุ 15 ? 24 ปี รองลงมากลุ่ม 10 -14 ปีและกลุ่ม 5 - 9 ปี ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ถึงร้อยละ 60.5 อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชน

                                                                             
ข้อมูลและที่มา สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 28-11-55
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215