Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

สูญเสียครั้งสำคัญ สิ้นอ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการม.อ.-สว. ปูชนียบุคคลสำคัญ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 05:57 น. วันที่ 29 10 61

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

สูญเสียครั้งสำคัญ สิ้นอ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการม.อ.-สว. ปูชนียบุคคลสำคัญของสงขลา

ทราบข่าวเช้าวันนี้ (29 ต.ค.61) ว่าจังหวัดสงขลาของเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปอีกหนึ่งท่าน คือ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสียชีวิตอย่างสงบหลังจากต่อสู่กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมานานพอสมควร โดยทางครอบครัวแจ้งงดรับพวงหรีดทุกชนิด เตรียมจัดพิธีศพ ณ วัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนกำหนดการการต่างๆ จะแจ้งอีกครั้ง

เฟสบุ๊ค Prasert Chitapong โพสว่า "ขอใช้ fb ของคุณพ่อ เพื่อเรียนข้อมูลทุกๆ ท่านครับ ผม หนึ่ง - พงศ์ชิต ชิตพงศ์ ลูกชายคนโตของพ่อเสริฐครับ คุณพ่อได้ลาจากไปเมื่อ..วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.08 น. คุณพ่อมีอายุรวม 70 ปี 1 เดือน 22 วัน ครับซึ่งท่านได้ลาจากไปอย่างสมศักดิ์ศรี...ด้วย "ใจสู้" แต่มี "จิตสงบ" กรรมใดที่พ่อเสริฐได้ล่วงเกินทุกท่าน ทางครอบครัว ขอทุกท่านอโหสิให้คุณพ่อด้วยครับ

ตระกูล ชิตพงศ์ มีพื้นเพอยู่ที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ...คุณพ่อมีพื้นฐานมาจากเด็กวัด เติบโต รับการศึกษา และหลับนอนที่วัดควนลัง ซึ่งวัดควนลังก็จะเป็นบ้านสุดท้ายของคุณพ่อครับ แม่หนุ่ย หนึ่ง หนาว จะขออนุญาต "งด" พวงหรีด พัดลม ฯลฯ ครับ แต่จะขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญเพื่อ การศึกษา และการแพทย์ กับคุณพ่อ..

เบื้องต้น กำหนดรดน้ำศพคุณพ่อ ประมาณวันที่ 4 หรือ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดควนลัง ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ขอแจ้งภายหลังครับ

ขอบคุณมากครับ
ลูกพ่อเสริฐ : หนึ่ง - พงศ์ชิต ชิตพงศ์"

อาจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ เป็นอธิการบดีม.อ.คนแรกที่ได้รู้จักตั้งแต่เริ่มการเป็นนักข่าวท้องถิ่น และได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านหลายครั้งทั้งในบทบาทของนักบริหารการศึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สถานการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมาย และเมื่อท่านลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ก็ไม่ลังเลที่จะกากบาทเลือกท่านเข้าสภา เพราะเชื่อมั่นว่าท่านคือบุคคลเก่ง ดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนี้

ระยะหลังแม้ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยแต่ได้ติดตามการทำงานของท่านตลอด โดยท่านได้ให้เกียรติรับเป็นเพื่อในเฟสบุ๊คจึงได้ติดตามผลงาน เรื่องราวต่างๆ ชีวิตส่วนตัวของท่านอาจารย์อยู่เสมอ และได้ทราบข่าวถึงการเข้ารักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ก็ได้ติดตามและโพสให้กำลังใจท่านอยู่เสมอ ก่อนมาทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้วในช่วงเช้าวันนี้ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชิตพงศ์ และนี่ถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญของจังหวัดสงขลาอีกท่านหนึ่ง

ประวัติส่วนตัว อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์ ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดควนลัง โรงเรียนมัธยมชายหาดใหญ่ (หาดใหญ่วิทยาลัย) สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต กับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ จาก Rutgers University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน ประเสริฐ ชิตพงศ์ เข้าสู่วงการศึกษาด้วยการเป็นนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549) และเคยดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

งานการเมือง ประเสริฐ ชิตพงศ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร และได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งใน พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นประธานศึกษาปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2552 อีกด้วย

ภายหลังพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ประเสริฐ ชิตพงศ์ ยังคงทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาซึ่งเป็นงานที่ถนัดมากที่สุด โดยได้ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ามาสะสางปัญหาหลายอย่างภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยเฉพาะการคัดเลือกอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งมีปัญหาติดขัดหลายประการมาก

อ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ เข้ารักษาตัวด้วยอาการป่วยโรคะมะเร็งมานานพอควร และอ.ได้โพสถึงความภูมิใจสูงสุดอีกครั้งท่ามกลางความเจ็บป่วยว่า "วันที่ 14 มิถุนายน ในท่ามกลางความเจ็บป่วยแต่ก็เป็นวันที่ปลื้มปิติที่สุดในชีวิต เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระราชทานดอกไม้เยี่ยมไข้ โดยทรงมอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของสำนักพระราชวังเป็นผู้อัญเชิญมา"

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 70 ปี สำหรับหมายกำหนดการเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ จะรายงานให้ทราบกันต่อไป

ด้วยความอาลัยยิ่ง
ยนตรชัย ไชยมงคล (ต้อม รัตภูมิ) และทีมงานเว็บไซต์สงขลามีเดียดอทคอม
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy