Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

วันลูกโหนดสทิงพระ งานประจำปีคู่อำเภอที่จัดมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 32

เริ่มโดย ฅนสองเล, 14:52 น. วันที่ 12 06 61

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

วันลูกโหนดสทิงพระ งานประจำปีคู่อำเภอที่จัดมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 32 

12 มิถุนายน 2561 อำเภอสทิงพระ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสทิงพระ จัดงาน "วันลูกโหนด"และของดีเมืองสทิงพระ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอสทิงพระ คณะกรรมการจัดงานวันลูกโหนด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอสทิงพระเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 32 โดยเป็นการร่วมคิดร่วมทำของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมแบบประชารัฐ เป็นการร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ดั้งเดิม ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้นตาล ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยง โดยยืดแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับงานวันลูกโหนด ครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องยาวงานหนึ่งของจังหวัดสงขลา ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ อาทิ การจัดนิทรรศการ , การออกร้านจำหน่ายสินค้า , การประกวดผลผลิตจากตาลโตนด , การประกวดขบวนแห่วิถีชีวิต โหนด นา เล , การประกวดธิดาลูกโหนด ,พิธีประกาศเชิดชูเกียรติคนดีศรีลูกโหนด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยในปีนี้ยังมีการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้รู้จักกับอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มากยิ่งขึ้น
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215