Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

1 มิถุนายน วันสถาปนาโรงเรียนรัตภูมิวิทยา (ร.ย.)

เริ่มโดย ฅนสองเล, 12:05 น. วันที่ 30 05 61

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

1 มิถุนายน วันสถาปนาโรงเรียนรัตภูมิวิทยา (ร.ย.)

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513  มีนักเรียน 80 คน จำนวน 2 ห้องเรียน ครูประจำการ 5 คน  มีนายไพบูลย์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มแรกได้มีการก่อสร้างโรงเรียนที่บริเวณใกล้ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 587 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 โทรศัพท์ 074-584105

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เมื่อปีการศึกษา 2535 และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่  จึงโอนย้ายโรงเรียนจากสังกัดกรมสามัญศึกษาไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างของสำนักนายกรัฐมนตรี  และได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 3 

ปัจจุบันโรงเรียนรัตภูมิวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา-สตูล) มีนายกิตติ์ภูมิ คงศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นนักบริหารหการศึกษาที่พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า การส่งเสริมวิชาการ กีฬา พัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียน ฯลฯ 

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา มีสีประจำโรงเรียนคือสีม่วง-ขาว เพลงมาร์ชม่วง-ขาว เป็นเพลงประจำโรงเรียน มีต้นอินทนิล เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียรัตภูมิวิทยา ได้สร้างนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นออกรับใช้สังคมประเทศชาติ และยังคงเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคนต่อไป

ไม่ใช่แค่ 6 ปีที่ผูกพันธ์แต่คือสถาบันที่รักยิ่งตลอดไป
ต้อม รัตภูมิ ศิษย์เก่า ร.ย.รุ่น 28
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215