Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ด่วน ทม.สะเดา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3-11 ส.ค.นี้เท่านั้น

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 10:54 น. วันที่ 22 07 58

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ประกาศเทศบาลเมืองสะเดา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


ด้วยเทศบาลเมืองสะเดา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลเมืองสะเดา โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้ั
http://www.sadaocity.go.th/news/detail/232/ — กับ Kittaphat Boonngam
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy