Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

คุณภาพการศึกษาไทย...พูดยังไงก็ต้องด่ากระทรวงศึกษา

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 10:58 น. วันที่ 30 04 57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ที่มา เฟสบุ๊ค ลูกเสือ หมายเลขเก้า

พูดถึงเรื่อง"คุณภาพ"ของระบบการศึกษาไทย ทุกคนรู้ดีว่า"ห่วย"ขนาดไหน ซึ่งเป็นเรื่องที่"ทุกรัฐบาล"แทบจะไม่เคยใส่ใจ
รัฐมนตรีที่มาก็มาเพื่อมี"ตำแหน่ง"เท่านั้น...ไม่คิดทำอะไร
คนล่าสุด ก็มีหน้าที่เป็น(แค่)กระบอกเสียงคอยแก้ต่างให้"นายแม้ว"เป็นหน้าที่หลัก ไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เคยเสนอแนะแนวทาง
หรือเป็นเพราะพวกเขาไม่ใช้บริการระบบการศึกษาไทย
ลูกชาย"หล่อน"ก็เรียนโรงเรียนนานาชาติ ลูกคนที่"สู้แล้วรวย"ที่บอก"เผามันเลยพี่น้อง..ผมรับผิดชอบเอง" ก็ยังมีเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ
เห็นไหม แสดงว่าพวกเขาตั้งแต่"หล่อน"ลงมาจนถึงสุนัขรับใช้ปลายแถว ไม่เคยศรัทธาระบบการศึกษาไทย..พัฒนาไปใย
เมื่อ"ผู้ใหญ่"ระดับรัฐบาลไม่ใส่ใจ ผู้ใหญ่ในกระทรวงใยต้องสนใจ
พฤติกรรม"ผู้ใหญ่"กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันวานจนถึงวันนี้ จึง"เหมือนเดิม" นั่นคือ"อวดดี" และชอบ"แสดงอำนาจ"เพราะตัวเองมี"อำนาจ"ตามตำแหน่ง จึงขยันออกกฎระเบียบโดยไม่สนใจว่าดีหรือชั่ว
ขอให้ได้ชื่อว่ากูออกระเบียบนี้..
วันนี้ ถกเถียงกันเรื่อง"ยูเน็ต" ที่ีจนวันนี้ตั้งแต่รัฐมนตรียันคนในกระทรวง ก็ยังไม่ตอบว่ามันดีตรงไหน แต่ก็ยังเดินหน้าให้เด็กสอบกันต่อไป ..สอบจนสำลักข้อสอบ
คนเลยบอก สทศ. คือ สถาบันทำลายการศึกษาไทย
หรือ สมศ. สำนักงานมักง่ายเรื่องการศึกษาไทย
แทนที่จะมานั่งถกกันว่า"ทำไม"ระบบการศึกษาของไทยวันนี้"ตกต่ำ"สุดขีด ทั้งๆที่"เทงบ"มากมาย แต่"งบ"ที่เทลงไป เคยถามกันไหม มันหายไปไหน
หายไปกับแท็บเล็ต หายไปกับอาคารหรู ฯลฯ แต่ไม่เคย"สูญเสีย"ไปกับการพัฒนาหลักสูตร
เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกหรอก
แต่ระบบการศึกษา มันทำให้เด็กไทยสู้ใครไม่ได้
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy