Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

"บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”คำขวัญวันงดสูบุหรี่โลก 57

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 16:56 น. วันที่ 28 04 57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (WHO   FCTC) ระบุว่าในการควบคลุมการบริโภคยาสูบ  มาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งคือ นโยบายด้านการขึ้นภาษียาสูบ การเพิ่มราคาบุหรี่ซึ่งเป็นวิธีที่จะลดการบริโภคยาสูบได้ดีที่สุด

       การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆที่สามารถป้องกันได้ การบริโภคยาสูบของประชากรโลกทำให้ผู้คนล้มตายประมาณ  6  ล้านคนในแต่ละปีและมากกว่า 600,000 คน ตายเพราะการได้รับควันบุหรี่มือสอง หากเราละเลยในเรื่องนี้ในอนาคตไม่ถึง  20 ปีข้างหน้า คาดการณ์จะมีคนตายจากการสูบบุหรี่ถึง 8 ล้านคนต่อปี  ในจำนวนนี้ ร้อยละ  80  จะเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลาง

       สื่บเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้  31  พฤษภาของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยในปี  พ.ศ.2557 นี้  ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า   Raise   Taxes   on   Tobacco   ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุขได้ใช้ภาษาไทยว่า "บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม   คนตายยิ่งลด"โดยการรณรงค์การอนามัยโลก  เน้นเชิญชวนให้นานาประเทศทั่วโลก   เรียกร้องให้รัฐบาลของตนเองขึ้นภาษียาสูบให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

      ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว หากเพิ่มภาษียาสูบขึ้น  10%  จะลดการบริโภคยาสูบได้ถึง  4% ในขณะที่หากเพิ่มภาษียาสูบสูงขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง จะทำให้สถิติการบริโภคยาสูบลดลงได้มากที่สุด   8%

         ดังนั้นมาตรการการเพิ่มภาษียาสูบที่สูงขึ้น   จึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนที่คิดจะเริ่มต้นหรือเข้าถึงการสูบบุหรี่อีกด้วย

      นอกจากนี้การเพิ่มภาษียาสูบสรรพสามิต ยังถือเป็นมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จะเห็นได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี  ค.ศ.2010 ได้ชี้ให้เห็นว่า  ถ้าหากมีการเพิ่มภาษียาสูบสรรพสามิตขึ้น 50%  ใน 22  ประเทศที่มีรายต่ำ จะทำให้รัฐบาลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น  1,400  ล้าน  เหรียญสหรัฐ   หรือประมาณ  42,000 ล้านบาท  ซึ่งหากนำภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นนี้มาจัดสรรเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำเหล่านี้ จะเป็นงบประมาณด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นถึง  50 %  เลยทีเดียว
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy