Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ขุนนิพัทธ์จีนนคร (เจียกีซี) ต้นตระกูลจิระนคร ผู้สร้างเมืองหาดใหญ่

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 13:38 น. วันที่ 13 01 57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ขุนนิพัทธ์จีนนคร เป็นราชทินนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 นามเดิมว่า กีซี เกิดในตระกูล เจีย จึงมีชื่อเรียกว่า เจียกีซี และเป็นต้นตระกูล "จิระนคร" เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ที่บ้านตำบลจูไฮ อำเภอเหมยเซียน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของนายเจียซุ้นหลิ่น กับนางหลิ่มคอน แต่งงานกับภรรยาคนแรกที่ประเทศจีน ชื่อ นางจุงซ้อนยิน มี บุตร 1 คน (ต่อมาเดินทางตามมาอยู่ด้วยที่หาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2457) และแต่งงานกับภรรยาคนที่ 2 กับ คุณเลี่ยน แซ่จิว ชาวร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุตรธิดาทั้งหมด 10 คน

ในวัยเด็ก เจียกีซี ได้รับการศึกษาอบรมจากคุณปู่ ซึ่งมีอาชีพเป็นครู เมื่ออายุได้ 17 ปี ได้เดินทางไปเมืองซินฟูซี เพื่อช่วยบิดาทำกิจการค้า จนกระทั่งอายุได้ 19 ปี ในปี พ.ศ. 2547 ได้อพยพถิ่นฐานมาทำมาหากินในประเทศไทย โดยทางเรือของบริษัทญี่ปุ่นที่มีระวางขับน้ำเพียง 1,000 ตัน แต่บรรทุกคนได้ถึง 500 คน เป็นการเดินทางที่ยากลำบากและแออัด ถึง 7 วัน 7 คืน

เมื่อถึงบางกอก ได้เข้าทำงานในร้านจำหน่ายสุราต่างประเทศ ยี่ห้อเต็งเฮงไท้ ของ นายหย่องเฮียงซิ้ว ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของปู่มาก่อน ด้วยความมีนิสัยชอบผจญภัยและวางเป้าหมายของชีวิตไว้ว่าจะเข้าป่าเพื่อค้นหาแหล่งแร่ดีบุก และเพื่อก่อร่างสร้างตัว จึงได้สมัครเข้าทำงานกับบริษัทรับเหมาสร้างทางรถไฟสายใต้ ใน ปี พ.ศ. 2452 โดยทำหน้าที่ตรวจการและผู้จัดการทั่วไป ควบคุมงานถางป่าให้เป็นแนวกว้าง 40 เมตร สำหรับเป็นแนวการลงดินและหินเพื่อวางรางรถไฟ

ระหว่างการควบคุมการสร้างทางรถไฟถึงสถานีน้ำน้อย จังหวัดสงขลาได้ลาออก และได้ไปทำงานต่อที่จังหวัดตรังอีก 1 ปี เจียกีซีได้พยายามสร้างฐานะโดยรับเหมาสร้างทางรถไฟสายใต้อีกหลายช่วง เมื่องานเหมาสิ้นสุดลงที่สถานีอู่ตะเภา ก็ได้พักอาศัยที่หมู่บ้านริมคลองอู่ตะเภา ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 1.5 กิโลเมตร ต่อจากนั้นได้รับเหมาสร้างทางรถไฟอีกหลายช่วงและขณะเดียวกันก็รับเหมาซ่อมทางรถไฟจนถึงปี พ.ศ. 2455 และได้มองเห็นสภาพของบริเวณสถานีรถไฟอู่ตะเภา ริมคลองอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมเป็นประจำไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยและเป็นสถานีรถไฟ

จึงได้ออกสำรวจพื้นที่หาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกบ้านเรือนอยู่อย่างถาวรต่อไป ได้พบป่าเสม็ดแห่งหนึ่งมีผู้คนอาศัยประปรายเป็นบริเวณโดยรอบ "บ้านโคกเสม็ดชุน" อยู่ห่างจากสถานีอู่ตะเภาประมาณ 3 กิโลเมตร จึงได้ขอซื้อไว้ 50 ไร่ ในราคา 175 บาท ได้ทำการโค่นต้นเสม็ดปรับพื้นวางผังเมืองไว้อย่างมีระเบียบก่อนทำการสร้างห้องแถว และได้ตัดถนนสายแรกเรียก "ถนนเจียกีซี" (ถนนธรรมนูญวิถี) และได้ตัดถนนอีก 3 สาย คือถนนเจียกีซี 1,2 และ 3(ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 และ 3) ในระหว่างที่ เจียกีซีและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวสร้างใหม่นั้นได้ทำธุรกิจหลายอย่าง อาทิ ธุรกิจโรงแรม บริษัทเหมืองแร่ ซื้อขายแร่และยางพารา มีความจำเป็นต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ

และต้องมีชื่อสถานที่ติดต่ออย่างเป็นทางการ จึงได้ใช้ชื่อว่า "บ้านหาดใหญ่" สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการเปิดสถานีรถไฟหาดใหญ่ และตลาดหาดใหญ่ ต่อมาตลาดหาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เจียกีซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสุขาภิบาลด้วย ในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ได้ทรงพิจารณาถึงคุณงามความดีและกิตติศัพท์ในการพัฒนาตนเองและตลาดหาดใหญ่ จึงมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ ให้ เจียกีซี เป็น "ขุนนิพัทธ์จีนนคร" และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้น 3 แก่ ขุนนิพัทธ์จีนนคร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มอีก 30 ชนิด

ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านเมืองขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทนิพัทธ์และบุตร ที่เป็นบริษัทของ ขุนนิพัทธ์จีนนคร ได้คิดค้นวิธีการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางพารา โดยผลิตได้เดือนละ 70,280 ปีบ จำหน่ายราคาลิตรละ 1 - 2 บาท ใช้กันทั้งที่หาดใหญ่ สงขลา และประเทศเพื่อนบ้าน แต่คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงเลิกผลิต ขุนนิพัทธ์จีนนครได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจากกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2482 และได้รับอนุญาตให้ใช้ราชทินนามเป็นชื่อตัว คือ "นิพัทธ์" จากกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2484 และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนนามสกุล "จิระนคร" จากกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2487 ขุนนิพัทธ์จีนนครได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้กับหน่วยงาน และสมาคมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และได้วางมือทางธุรกิจให้กับทายาทในปี พ.ศ. 2497 และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามาตลอด จนอายุ 87 ปี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ผลงาน/เกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได้รับพระราชทานราชทินนาม "ขุนนิพัทธ์จีนนคร" จากพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2472
2. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้น 3 เมื่อ ปี พ.ศ. 2475
3. ได้รับแหนบตราพระอุเทนทราธิราช (ตราประจำตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร) เป็นคนแรก ในปี พ.ศ. 2486
4. ได้รับเข็มเครื่องหมายทองประดับเพชร (เครื่องหมายตอบแทนส่วนบุคคล) จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2498


ข้อมูลโดย https://www.facebook.com/Thansorn
แหล่งที่มา พิชัย ศรีใส พลิกแฟ้มประวัติหาดใหญ่ เรื่อง หาดใหญ่ "ชื่อบ้านนามเมือง" หาดใหญ่ : ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, ม.ป.ป. ลักษมี จิระนคร "นิพัทธ์จีนนคร" สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 8 (2542) : 3799 - 3805
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy

สงขลามีเดีย

ขุนนิพทธ์จีนนคร (เจียกีซี) ต้นตระกูลจิระนคร ผู้สร้างเมืองหาดใหญ่
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy

สงขลามีเดีย

ขุนนิพทธ์จีนนคร (เจียกีซี) ต้นตระกูลจิระนคร ผู้สร้างเมืองหาดใหญ่
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy


sereynut

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


คาสิโนออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต คาสิโน รีสอร์ท ได้ที่นี่ royal1688


TOMO007

เว็บคาสิโนออนไลน์จ่ายจริง เว็บที่ดีที่สุด คาสิโน ยิ่งไปกว่านั้นยังมี คาสิโนออนไลน์