Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ พร้อมจัดใหญ่งานไถ่ชีวิตโค 21-30 ก.ค.67

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 11:44 น. วันที่ 12 07 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ พร้อมจัดใหญ่งานไถ่ชีวิตโค 21-30 ก.ค.67

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวจัดงาน มหาบุญมหากุศล งานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 16 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสําเร็จธรรมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก็ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าว "งานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567" พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ , นางสาวกษมา ราษฎร รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่,นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา นายเอนก แซ่ตั้ง ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง, อาจารย์เกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และนายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานการจัดงาน "งานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 16 ปี 2567 ร่วมแถลงข่าว

นายสุวิทย์ ตันรัตนากร กล่าวว่าในฐานะประธานจัดงานไถ่ชีวิตโค รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ เป็นประธานจัดงานประเพณีไถ่ชีวิตโคในปีนี้ และให้งานนี้ได้เป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่ แก่เหล่ากัลยาณมิตรผู้ใจบุญทั่วทุกสารทิศ โดยปีนี้เราได้ไถ่ชีวิตโค จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ ตัว ให้รอดพ้นจากการโดนเบียดเบียนชีวิต ซึ่งโคที่ได้ช่วยเหลือมานั้น ทางมูลนิธิจะได้มีการมอบให้แก่เกษตร ได้รับไปเลี้ยงดูแลต่อไป เพื่อได้ช่วยเหลือเกษตร  ในการประกอบสัมมาอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นเสมือนบุญต่อบุญอันยิ่งใหญ่เกื้อกูลกัน เป็นกงล้อแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

 ข้าพเจ้าเห็นถึงความตั้งใจ และปณิธานอันแรงกล้าของมูลนิธิโรงเจแห่งนี้ ตลอด 15ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือโคทั้งสิ้นแล้วกว่า 420 ตัว มีนักบุญผู้ใจบุญทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลแวะเวียนมาทำบุญไม่ขาดสายข้าพเจ้า จะช่วยเหลือ สนับสนุน ให้สถานธรรมแห่งนี้ได้จัดงานประเพณีตรง ตามปณิธานของมูลนิธิ เจ้าสำนัก ให้มูลนิธิเป็นสถานธรรม คู่กับบ้านเมืองสืบไป

สำหรับพิธีสำคัญของงานปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -30 กรกฎาคม 2567 มีพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมขององค์โพธิสัตว์กวนอิม พิธีอัญเชิญเสา ,พิธีสรรเสริญเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม ,พิธีสักการะมหาเทพกวนอู และมอบโคแก่เกษตรกร จำนวน 37 ตัว อีกด้วย นอกจากนี้ จะมีพิธีสวดมนตร์สรรเสริญเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวันด้วย จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค ถือศีล กินเจ ในระหว่างวันที่ 21 -30 กรกฎาคม 2567 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่่มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน มหาบุญมหากุศล งานไถ่ชีวิตโค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสําเร็จธรรมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงพระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์ที่มีต่อมวลมนุษย์ และเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ถือศีล กินเจ สร้างบุญกุศลโดยการ ไถ่ชีวิตโค และยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร่วมสนับสนุนภารกิจของ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มัชฌิมา มูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจผู้มาร่วมบุญตลอดงานอีกด้วย

สำหรับกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21- 30 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมตลอดงาน ประกอบด้วย พิธีขึ้นเสาพิธี , พิธีปล่อยสัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านในไร่ , พิธีอีญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าเทพโปรดสัตว์รอบเมือง , พิธีอุทิศบุญกุศลแก่สรรพสัตว์และวิญญาณไร้ญาติ , พิธีสักการะบูชาองค์มหาเทพกวนอู , พิธีมอบทุนการศึกษา , พิธีไถ่ชีวิตโค โดยมอบโคให้แก่เกษตรกร จำนวน 37 ตัว โดยจะมีการคัดเลือก และพิจารณาเกษตรกรตามคุณสมบัติ คือ ต้องมีความพร้อมเลี้ยงดูโค , ห้ามฆ่า ห้ามขายโคที่ได้รับและหากโคที่ได้รับกำเนิดลูกเพศเมียตัวแรกต้องส่งเข้าสู่โครงการสายใยรัก ของทางมูลนิธิฯ เพื่อนำโคมอบให้เกษตรกรต่อไป
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy