Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

วัดห้วยหลาด จัดพิธีลอดซุ้มประตูป่าหนึ่งเดียวในสยามประเทศ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 08:40 น. วันที่ 23 05 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด ศรัทธา-สามัคคี-สืบสานพระพุทธศาสนา

วัดห้วยหลาด จัดพิธีลอดซุ้มประตูป่าหนึ่งเดียวในสยามประเทศ ที่สืบทอดกันมาเป็นปีที่ 69 พร้อมสรงน้ำปิดทองขอพรหลวงปู่สีมั่น เทพอินโท พระผู้สร้างวัดและพระบูรพาจารย์แห่งวัดห้วยหลาด เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดี และเสริมสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี   

22 พฤษภาคม 2567 วัดห้วยหลาด ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จัดพิธีลอดซุ้มประตูป่า "วันวิสาขบูชา" ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นหนึ่งเดียวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นปีที่ 69 โดยในปีนี่มีการจัดพิธี 3 วันตั้งแต่วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2567 เริ่มต้นด้วยการบวชเนกขัมมะ (สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวเป็นระยะเวลา 3 วัน) และพิธีอัญเชิญหลวงปู่สีมั่น เทพอินโท พระผู้สร้างวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับหลวงยุคหลวงปู่ทวดเหยีบน้ำทะเลจืด หลวงปูศุข ,พระครูโกวิทธรรมสาร หรืออาจารย์กลาย อดีตเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ และอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาดรูปล่าสุด ออกจากวิหารขึ้นสู่เบญจาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ร่วมสรงน้ำ ปิดทอง ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลปีครั้ง โดยมีพุทธศาสนิกชนแต่งสวมชุดขาวร่วมพิธีเนืองแน่นหลายพันคน

สำหรับพิธีพิธีลอดซุ้มประตูป่าวัดห้วยหลาด เป็นพิธีที่ได้คำชี้แนะมาจาก "หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท" ที่ได้ลงมาประทับทรงในร่างของพระอธิการขาว ติสฺสวํโส หรือ หลวงปู่ขาว เจ้าอาวาสวัดรูปที่ 3 โดยให้มีพิธีลอดซุ้มประตูป่า เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญที่วัด ซึ่งจะมีการลงแรงของชาวบ้านในการสร้างซุ้มประตูป่าขึ้นมาเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลอด พร้อมกับให้พระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พิธีนี้ถอดแบบมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธกาล ที่เมืองเวสาลี ครั้งนั้นเกิดโรคภัย ข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยปัดเป่าขจัดทุกข์ภัยที่เกิดขึ้น พระพุทธองศ์ได้สั่งให้พระอานนท์นำบาตรมาใส่น้ำประกอบพิธี ทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมให้กับประชาชน ทำให้เกิดกำลังใจ พ้นจากทุกข์ จากโรคภัย ภยันตราย มนต์ดำต่างๆ

"วัดห้วยหลาด" ได้สืบต่อปฏิบัติกันมาทำให้ลอดซุ้มประตูป่า เป็นประเพณีประจำปีของทางวัดมาอย่างยาวนาน ในสมัยของ"พระครูโกวิทธรรมสาร" หรือ "อาจารย์กลาย" อดีตเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ และอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด พิธีลอดซุ้มประตูป่าได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในทุกปี เมื่อสิ้นอายุขัยพ่อท่านกลายในปี พ.ศ.2559 พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจุบัน ได้สืบทอดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่คู่วัดห้วยหลาด สืบต่อมาในทุกปีในวันวิสาขบูชา โดยมีพิธียกครูบูชาคุณ ถวายมหาสังฆทานร่วมกันก่อนเข้าสู่พิธีลอดซุ้มประตูป่า มีเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด และคณะภิกษุนำขบวนลอดซุ้มประตูป่าผ่านไปก่อนแล้วมานั่งเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ญาติโยม ขณะเดียวกันพระภิกษุสงฆ์จะสวดมนต์เพื่ออวยพรชัย เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล เพื่อปัดเป่าอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

และในปีนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีลอดซุ้มประตูป่า มีพิธีเททองร่วมหล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างตามดำริของพระครูโกวิทธรรมสาร (กลาย โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาส ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มายังวัดห้วยหลาด และมีดำริไว้ต่อหน้าศิษยานุศิษย์ รวมทั้งพระปลัดวรวิท ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ที่จะจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ในการนี้พระปลัดวรวิท จึงมีปณิธานที่จะสืบสานการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ให้แล้วเสร็จ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน มีนามมงคลว่า "พระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ"

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่สีมั่น เทพอินโท ตามประวัติบันทึกว่าเป็นพระภิกษุในยุคเดียวกับหลวงปู่ทวด ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เดินธุดงค์จากจังหวัดเพชรบุรี มาถึง ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นป่าเต็มไปด้วยความสงบจึงปักกลด กระทั่งมีชาวบ้านมาช่วยกันสร้างเสนาสนะ จนกลายเป็นวัด ก่อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2478 และผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2482 "หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท" พระผู้เป็นดั่งปฐมบทของวัดห้วยหลาด และมีการหล่อรูปเหมือนประดิษฐานภายในวิหาร และจะมีการอัญเชิญขึ้นสู่เบญจาให้ญาติโยมได้สรงน้ำ และปิดทองรูปเหมือนได้ปีละครั้งในช่วงพิธีลอดซุ้มประตูป่าเท่านั้น

"พิธีลอดซุ้มประตูป่า" เกิดจากพลังศรัทธาของสาธุชนจำนวนมากที่มาร่วมพิธีด้วยการสร้างซุ้มด้วยกันคนละไม้คนละมือ ช่วยกันตระเตรียมงานต่างๆ ก่อนถึงวันเริ่มพิธีเป็นแรมเดือน และยังมีการบวชเนกขัมมะหรือชีพราหมณ์ ทั้งบุรุษ ทั้งสตรี จะร่วมบวชปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้คือการได้สักการะสรีระสังขารพระครูโกวิทธรรมสาร หรืออาจารย์กลาย พระอริยสงฆ์แห่งสงขลา อดีตเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ และอดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด ที่มรณภาพตั้งแต่ปี 2559 แต่สังขารไม่เน่าเปื่อยและถูกบรรจุในโลงแก้ว เปิดให้ลูกศิษย์และผู้ร่วมบุญได้กราบสักการะขอพรกันด้วย
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy