Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนรถน้ำช่วยชาวบ้านสู้ภัยแล้ง ณ บ้านควนหัวช้าง

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 16:47 น. วันที่ 15 05 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนรถน้ำ ม.6  บ้านควนหัวช้าง  ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 13  พฤษภาคม 2567   โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายมาหะมุ  เจ๊ะหะ ผู้ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  นำรถน้ำโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านบ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์มาจากนายธราดล   หมานหมาด ผู้ใหญ่บ้านบ้านควนหัวช้าง ในวันนี้สนับสนุนน้ำสำหรับใช้ไปแล้ว 12,000 ลิตร
ภาพ : มาหะมุ
ข่าว : เกตุวลี
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy