Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ บาลายบ้านป่างามใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 08:45 น. วันที่ 07 04 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ บาลายบ้านป่างามใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4  เมษายน 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ บาลายบ้านป่างามใต้  หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสืบทอดประเพณีต่อไป

ภาพ : ดนยา
ข่าว : เกตุวลี
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy