Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและฉลองซัง โรงเรียนบ้านป่าชิง

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 19:48 น. วันที่ 17 03 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและฉลองซัง โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าชิง ณ ทุ่งนาบ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและฉลองซัง โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าชิง (โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกข้าวกินเอง) ณ ทุ่งนาบ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี  ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โรงเรียนในตำบลป่าชิงและใกล้เคียง รวมไปถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการเกี่ยวข้าวและสืบสานประเพณีที่มีมานานให้คงอยู่ตลอดไป

ภาพ : จิตวัต/เกตุวลี 
ข่าว : เกตุวลี
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy