Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 19:43 น. วันที่ 17 03 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้  ณ  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 6  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของโรงไฟฟ้าจะนะ ในกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาการ ไร่ ป่า ทุ่ง พอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีคุณอำภา เวรสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงไฟฟ้าจะนะด้วย

ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนวัดบ้านไร่  โรงเรียนบ้านป่าชิง  และโรงเรียนวัดทุ่งพระ  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการขายอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข จับมือแล้วไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ทางโรงฟ้าจะนะได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง  และน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้เข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ในช่วงปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้

ภาพ : จารุพรรณ/กนกวรรณ
ข่าว : ธัญนุช
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy