Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อุตสาหกรรมสงขลาร่วมกับท้องถิ่น-เอกชน จัดปล่อยปลาและปลูกต้นทองอุไรที่คลองแงะ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 14:54 น. วันที่ 10 01 67

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

อุตสาหกรรมสงขลาร่วมกับท้องถิ่น-เอกชน จัดปล่อยปลาและปลูกต้นทองอุไรที่คลองแงะ สะเดา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567  ณ บริเวณฝาย 935 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา "สส.น้ำหอม" นางสาวสุภาพร กำเนิดผล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 6  พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นทองอุไร โดยมีนางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายสุวัฒ เลิศจิตต์ธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ กล่าวต้อนรับ
พร้อมกันนี้ยังมี นายเจริญ โอมณี  ประมงจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอำเภอสะเดา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองแงะ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนวงศ์วิทย์ ผู้ประกอบการในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน
สส.น้ำหอม กล่าวว่า "ตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีการผลักดันนโยบาย MIND ใช้ "หัว" และ "ใจ" ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ผ่านกิจกรรม "อุตสาหกรรมรวมใจ : ดูแลสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน" ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในฐานะผู้แทนราษฎร มีความตระหนักในเรื่องนี้ และเห็นว่านโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยชูนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ มาตลอด
วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี ทีเห็นความร่วมมือร่วมใจของภาคอุตสาหกรรมในอำเภอสะเดา ในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เหมือนกับที่เราเน้นย้ำมาตลอดว่า "ผู้ประกอบการอยู่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ได้" และเชื่อมั่นว่าพันธุ์ปลาที่ถูกปล่อยลงสู่คลอง ต้นทองอุไรที่ปลูกลงสู่ดิน จะสร้างคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้"
โดยในวันนี้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากประประมงจังหวัดสงขลา และการปลูกต้นทองอุไร จากผู้ประกอบการโณงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมสนับสนุน โดยเทศบาลตำบลคลองแงะ จะเป็นผู้ดูแลสานต่อการดูแลต้นไม้และสายน้ำต่อไป
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy