Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

“นศ. สวัสดิการสังคม” มรภ.สงขลา รับโล่รางวัลชมเชย ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 19:08 น. วันที่ 02 11 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

"นศ. สวัสดิการสังคม" มรภ.สงขลา รับโล่รางวัลชมเชย ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ด้านวินัย

            นักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงานหนังสั้น "วินัยที่แม่สอน คว้ารางวัลชมเชย ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย
             เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวปริญญา อุศมา และ นางสาวกันติศา จันทร์สวาท นักศึกษาหลักสูตรสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะตัวแทนสมาชิก "ทีมบังเอิญ" ที่มีสมาชิกในทีมอีก 1 คนคือ นางสาวอริสรา ทุ่ยอ้น ร่วมกันจัดทำผลงานหนังสั้น เรื่อง "วินัยที่แม่สอน" โดยมี อาจารย์ ดร.ชยุต อินทร์พรหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องแกลลอรี 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy