Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

กฟผ.จะนะ ร่วมพิธีน้อมรำลึก "วันนวมินทรมหาราช"

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 20:15 น. วันที่ 15 10 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

วันที่ 13 ตุลาคม  2566  นายเขมญาติ  ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอประชุมชวาทอง และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  หรือเรียกว่า "สัตตมวรรษ"  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้                                   
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า"วันนวมินทรมหาราช" ซึ่งได้พระราชทานพระมหากรุณามีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันนวมินทรมหาราช" 
โดยกิจกรรมในวันนี้มีนายกฤชณัทท  พลรัตน์  นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้านส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล  องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกินกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy