Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อำเภอไหน? ใหญ่ที่สุด? ในจังหวัดสงขลา

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:55 น. วันที่ 06 10 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

อำเภอไหน? ใหญ่ที่สุด? ในจังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 16 อำเภอนาหม่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 92.47 ตร.กม.
ลำดับที่ 15 อำเภอกระแสสินธุ์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 96.4 ตร.กม.
ลำดับที่ 14 อำเภอสทิงพระ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด   120 ตร.กม.
ลำดับที่ 13 อำเภอบางกล่ำ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 147.8 ตร.กม.
ลำดับที่ 12 อำเภอเมืองสงขลา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 171.9 ตร.กม.
ลำดับที่ 11 อำเภอควนเนียง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด   208.0 ตร.กม.
ลำดับที่ 10 อำเภอสิงหนคร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่ พื้นที่ทั้งหมด 228.0 ตร.กม.
ลำดับที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 274.00 ตร.กม.
ลำดับที่ 8 อำเภอจะนะ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 502.98 ตร.กม.
ลำดับที่ 7 อำเภอรัตภูมิ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 591.8 ตร.กม.
ลำดับที่ 6 อำเภอนาทวี แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 747 ตร.กม.
ลำดับที่ 5 อำเภอระโนด แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 783.8 ตร.กม.
ลำดับที่ 4 อำเภอหาดใหญ่ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 98 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด   852.796 ตร.กม.
ลำดับที่ 3 อำเภอสะบ้าย้อย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 62 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 852.81 ตร.กม.
ลำดับที่ 2 อำเภอเทพา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 978 ตร.กม.
ลำดับที่ 1 อำเภอสะเดาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 1,029.273 ตร.กม.

เป็นยังไงบ้างทายถูกกันกี่อันดับครับ

 #รีวิวบ้านบ้าน #ข่าวสารเข้มข้น #สองเลรีวิว ต้อมรัตภูมิ 0897384215 รายงาน
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215