Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชวนร่วมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566

เริ่มโดย Earnest2, 15:36 น. วันที่ 19 09 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Earnest2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชวนร่วมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566
ทำบุญหนแรก : วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566
ทำบุญหนหลัง : วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566