Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาทีม Berry ไอเดีย “ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด”

เริ่มโดย polychemicals888, 12:40 น. วันที่ 03 08 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

polychemicals888

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาทีม Berry ไอเดีย "ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด" ร่วมแสดงผลงานต้นแบบในงาน Demo Day
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาทีม Berry สาขาการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ไอเดีย"ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด" ซึ่งเป็น 1 ใน 100 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน "Pitching Startup Thailand League" จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมแสดงผลงานต้นแบบในงาน Demo Day ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2-3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์
            ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาทีม Berry ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ เภาทอง นางสาวเสาวลักษณ์ สอนทอง และ นางสาวเกศรา กูลหลัก เข้าร่วมแสดงผลงานต้นแบบ (Prototype) "ผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด" ในงาน Demo Day
           ผลงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 100 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน "Pitching Startup Thailand League" จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพแนวความคิดสร้างสรรค์และแสดงผลงานต้นแบบของทีมนักศึกษาผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ  ซึ่งมีความพร้อมที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจได้ต่อไป
          ทั้งนี้ ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลักดันและสนับสนุนโครงการดี ๆ ให้กับนักศึกษา ตลอดจนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ผลักดันและส่งเสริมเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ก่อนการลงแข่งขัน และขอขอบคุณทีมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมของนักศึกษาที่คอยให้คำแนะนำสำหรับการทำ Prototype รวมถึงทีมนักศึกษาที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำ STARTUP