Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เริ่มโดย mkt2sreich, 10:44 น. วันที่ 25 07 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

mkt2sreich

มรภ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนองค์การนักศึกษา (นางสาวซัลมา หมัดหลำ นายกองค์การนักศึกษา) สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (NBT)