Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ผอ.กฟผ.จะนะ ร่วมเวทีจิบน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ณ อบต.ตลิ่งชัน

เริ่มโดย Lolitkaensup, 01:48 น. วันที่ 22 07 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Lolitkaensup

ผอ.กฟผ.จะนะ ร่วมเวทีจิบน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ณ อบต.ตลิ่งชัน 
วันที่ 8 สิงหาคม  2566  นายเขมญาติ   ยมานันตกุล  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจรประจำเดือนสิงหาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งมีนายกฤชณัทท พลรัตน์  นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงานงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่  ประธานเครือข่ายสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล องค์กรเครือข่ายในพื้นที่  ผู้จัดการบริษัท ปลัดอำเภอ  ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ ภาคเอกชน และเจ้าของกิจการห้างร้านเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ดำเนินการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ