Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

70 พรรคส่งว่าที่ส.ส.รวม 6,679 ราย เสนอชื่อนายกฯ 63 คน

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 14:25 น. วันที่ 08 04 66

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

70 พรรคส่งว่าที่ส.ส.รวม 6,679 ราย เสนอชื่อนายกฯ 63 คน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 106/2566 วันที่ 8 เมษายน 2566  สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต 70 พรรค 4,781 คน ส่งแบบบัญชีรายชื่อ 63 พรรค 1,898 คน และมี 43 พรรคเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี 63 รายชื่อ ใครจะได้เป็น 500 ส.ส. 14 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศ คือผู้ให้คำตอบ และนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวสภาจะให้คำตอบกันต่อไป 
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy