Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เริ่มโดย bing, 22:53 น. วันที่ 27 12 65

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

bing

มรภ.สงขลา จับมือ อว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงในเร็ววัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงในเร็ววัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ข้าราชการบำนาญ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้กล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ความว่า
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการบริหารฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ข้าราชการบำนาญ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน ต่างมีความห่วงใยในพระอาการประชวรของฝ่าพระบาท อย่างลึกซึ้งสุดที่จะพรรณนา ในขณะที่คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ถวายการรักษาพระอาการประชวร บรรดาข้าพระพุทธเจ้าศาสนิกของทั้งสองศาสนา ต่างพร้อมใจกันรวมพลังจิตสวดมนต์นั่งสมาธิ ตามหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา การทำดุอาอ์ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม น้อมนำพลังจิตตานุภาพถวายพระพร ให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรและให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นองค์พระมิ่งขวัญ ยังความเบิกบานใจแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์สืบไป
ขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธรัตนะ
คือวรโอสถเลิศประเสริฐา
อุดมประโยชน์แก่มนุษย์และเทวา
ด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธองค์
ขอสรรพอุปัทวันตรายจงพินาศ
ขอทุกขโรคาพาธสงบสิ้นดังประสงค์
ด้วยเคารพพระธรรมรัตน์อันมั่นคง
คือวรโอสถยวดยงอุดมคุณ
เป็นเครื่องระงับดับกระวนกระวายจิต
ด้วยเดชพระธรรมประสิทธิ์แต่สิ่งสุนทร์
สรรพอุปัทวะจงพินาศปราศเป็นจุณ
ภัยสงบธรรมคุณคุ้มครอง
ด้วยเคารพนบนอบพระสังฆรัตน์
คือวรโอสถพิพัฒน์เลิศกว่าผอง
ขอสรรพอุปัทวะพินาศไปดังใจปอง
ขอโรคของฝ่าพระบาทปลาตไป
มา เต ภะวัตวันตะราโย  อันตรายอย่าได้มีแก่ฝ่าพระบาท
สุขี ทีฆายุกา ภะ วะ  ขอฝ่าพระบาทจงทรงพระสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
อภิวาทะนะ สีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรม 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ไหว้ต่อบุคคลที่ควรไหว้เป็นปกติ ผู้อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญเป็นนิตย์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม