Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โบราณสถานเจดีย์เขารูปช้าง

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 12:43 น. วันที่ 28 10 65

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเจดีย์เขารูปช้าง

เพจสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา รายงานข้อมูล วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเจดีย์เขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและสัญญา  ในโอกาสนี้ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ขอขอบคุณบริษัท เชฟรอน  ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ในการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 340,000 บาท เพื่อดำเนินงานโครงการฯ และขอขอบคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

สำหรับเจดีย์เขารูปช้าง จากการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ https://culturalenvi.onep.go.th/ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ เจดย์เขารูปช้าง ว่า

พิกัด
ตำบลเขารูปช้าง อำเภออำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ
วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ
เขารูปช้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลาคือพ่อทวดช้าง แต่เดิมพื้นที่เขารูปช้างเป็นป่ารกชัฏมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นตะเคียนและต้นแคขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวิเชียรคีรี เจ้าเมืองสงขลามีการสร้างองค์พระเจดีย์ประจำเมืองสงขลาบนยอดเขาลูกช้าง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างด้วยอิฐและปูน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านถึงอภินิหารขององค์เจดีย์ประจำเมืองว่า หลายครั้งชาวบ้านมักจะมองเห็นดวงไฟขนาดเท่าศรีษะมนุษย์ 2 ดวง ลอยออกมาจากองค์พระเจดีย์ แล้วมาตกลงที่ต้นเลียบบริเวณตีนเขารูปช้าง ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นในช่วงวันพระหรือแรม 15 ค่ำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน เจดีย์ทวดช้าง อยู่ใกล้บริเวณหอดูดาวจังหวัดสงขลา ซึ่งรับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะทวดช้าง ในทุกปี ณ บริเวณมณฑลพิธี(ประตู ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในช่วงงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี พิธีอัญเชิญทวดช้างไปยังมณฑลพิธี ประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีพรามณ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เจดีย์เขารูปช้าง เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สงขลาสืบไป
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy