Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2565

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 12:57 น. วันที่ 09 09 65

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ครั้งที่ 13 โดยนำนักเรียนที่เป็นเครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คุณภาพน้ำและอากาศ ไปเมื่อวันที่  23   มิถุนายน 2565  และวันที่ 2 สิงหาคม  2565 ที่ผ่านมา ไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมปล่อยปูม้า, เข้าชมพิพิธภัณสัตว์น้ำราชมงคลตรัง, ฟังบรรยายเกี่ยวกับการแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย และฟังบรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเล  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
และทำกิจกรรม ณ ทรายทองรีสอร์ท  ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายชนาธิป  ชิตพงศ์  วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy