Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ครั้งแรกในศูนย์การค้า กรมสุขภาพจิต จับมือเซ็นทรัลหาดใหญ่ เปิดสถานีเติมสุข

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 05:34 น. วันที่ 16 09 65

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ครั้งแรกในศูนย์การค้า กรมสุขภาพจิต จับมือเซ็นทรัลหาดใหญ่ เปิดสถานีเติมสุข

กรมสุขภาพจิต จับมือเซ็นทรัลหาดใหญ่ เปิด "สถานีเติมสุข": Mental Health Wellness Center' ครั้งแรกในศูนย์การค้า บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เริ่ม 15 ก.ย. นี้

(15 ก.ย. 65) ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิด 'สถานีเติมสุข : Mental Health Wellness Center' โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นางสาวเพชรธรา จิราธิวัฒน์ Head of Business Development และนายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 สาขา ทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือในการเปิดให้บริการ 'สถานีเติมสุข :Mental Health Wellness Center' ครั้งแรกในศูนย์การค้า ณ เซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยประเมินปัญหาสุขภาพจิตด้วยแบบประเมิน Metal Health Check In ประเมินสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยเครื่อง Neurobiofeedback พร้อมส่งเสริมความมีคุณค่าของผู้ป่วยจิตเวชผ่านกิจกรรมของร้านเพื่อน พร้อมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์และแบบประเมินออนไลน์ผ่านระบบจอสัมผัส ซึ่งสามารถเข้าเติมพลังใจได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แนวโน้มผลจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ข้อจำกัดที่สำคัญคือเมื่อสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดจะมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือขอรับการช่วยเหลือจากสถานบริการด้านสุขภาพจิต เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย การเปิดสถานีเติมสุขจึงอีกทางเลือกที่จะเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ ข้อแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการตรวจประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ แห่งนี้เป็นสถานีสร้างขุมพลัง และพักพิงใจ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตยุคใหม่ โดยได้รับการดูแลส่งเสริมอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอีกด้วย 

นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ในฐานะการเป็น "ศูนย์กลางการใช้ชีวิต" ที่ครบครันให้กับชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เรามุ่งมั่นเติมเต็มไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้าน พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด รวมไปถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของสงขลามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ของเซ็นทรัลพัฒนา และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ เซ็นทรัล หาดใหญ่ ได้รับความไว้วางใจจากกรมสุขภาพจิต ในการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตภายในศูนย์การค้า ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ และยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อยกให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy