Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

แปรรูปลูกตาลบ้านชายเคือง ระโนด สินค้ามาตรฐานระดับ OTOP 4 ดาว

เริ่มโดย ฅนสองเล, 18:59 น. วันที่ 18 08 59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกตาลบ้านชายเคือง สินค้ามาตรฐานระดับ  OTOP  4  ดาว ของฝากขึ้นชื่อ ของตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นางกัลยา สวัสดิภาพ  ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าแปรรูปจากลูกตาล เปิดเผยว่า อำเภอระโนด เป็นอีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นประกอบกับลักษณะทางกายภาพทางสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติอันหลากหลาย โดดเด่น ได้แก่ พื้นที่ริมทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย  พื้นที่ชายทะเล และอื่น ๆ

โดยมีอาชีพเสริมที่สำคัญ คือ การทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดซึ่งสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ตำบลระวะ เป็นพื้นที่มีต้นตาลขึ้นเป็นจำนวนมาก ในอดีตประชาชนสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต้นตาล โตนด หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "ต้นโหนด" เช่น การทำน้ำตาลโตนด เก็บลูกตาลขาย ทำขนมลูกตาล ลูกตาลเชื่อม น้ำลูกตาล ลูกตาลลอยแก้ว ลูกตาลอบแห้ง วุ้นลูกตาลกรอบ ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล ใบตาล และ ใยตาล   

ตนจึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปลูกตาลขึ้น  โดยได้รับงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2559 มาดำเนินการ   โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลส่งเสริมการตลาดและมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย เป็นการวิจัยเพื่อยืดอายุ ผลิตภัณฑ์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการวิจัย  ในส่วนของจังหวัดสงขลาได้ช่วยในงบพัฒนาจังหวัด เป็นวัสดุอุปกรณ์ 4 อย่าง คือ กระทะกวนผสมขนาด 24 นิ้ว (กะทะแสตนเลสระบบแก๊สธรรมดา) 1 เครื่อง ถังปั่น 1เครื่อง เครื่องซีลสุญญากาศ 1 เครื่อง และถุงบรรจุผลิตภัณฑ์    เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ลูกตาลเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอระโนด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ให้แก่สมาชิก และคนในชุมชน เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
 
ด้าน นางอวยพร  สุทธินนท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลระวะ เปิดเผยว่า ในส่วนของพัฒนาชุมชน  จะมีการดูแลและการส่งเสริมในการสร้างกลุ่ม การส่งเสริมในการจดทะเบียนซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด เป็นงบพัฒนาจังหวัดและกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัย ในเรื่องของการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น ส่วนตลาดรองรับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นมีหลายที่ เช่น ตลาดน้ำคลองแดน ตลาดน้ำระโนด และตลาดน้ำทะเลน้อยรวมถึงงาน OTOP

ด้านนายประคัลภ์ สุทธินนท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ OTOP ของ อ.ระโนด กล่าวว่า สินค้าแปรรูปจากลูกตาล เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรในปีแรก ปี 2559 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น      4 ดาว  ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมาก  และอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจสูงสุดของกลุ่มลูกตาลบ้านชายเคือง คือการได้ถวายสินค้าแปรรูปจากลูกตาล แก่สมเด็จพระเทพฯ ทุกครั้งในการเสด็จลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา                     


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215


Jesradas