Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นป่า ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 13:21 น. วันที่ 11 08 59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

 พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ข้าพเจ้าจะเป็นป่า 
ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ได้ทรงงานหนักตรากตรำมาช้านานและอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากพระราชกรณีย์กิจ  ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกหนแห่งของประเทศ  ไม่ว่าจะทุรกันดารเพียงใด  เพื่อบำบัดทุกข์บำรุ่งสุขให้ป่วงพสกนิกรของพระองค์  ทั้ง 2 พระองทรงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ถึงรากแก้วแก่นแท้ของปัญหา

โครงการ  ป่า  รัก  น้ำ  ......"  พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ข้าพเจ้าจะเป็นป่า  ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ  "พระราชกระแสใน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีทรงเรียกว่า  " ป่ารักน้ำ "  เพราะต้นไม้ต้องรักน้ำเป็นของคู่กันและทั้งคู่นี้เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยที่สุด  ประเทศเราเป็นประเทศที่ยึดเกษตรกรรมเป็นหลัก  ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเหล่าเกษตรกรแต่การที่จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ไปด้วย แม่น้ำเจ้าพระยานั้นเมื่อเด็ก ๆ  ครูสอนว่าเกิดจากแควสี่สายคือ  ปิง  วัง  ยม  และน่าน  อยู่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ฉะนั้นลุ่มน้ำเจ้าพระยาของเราจะเทียบกับแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ  (International)  แม่น้ำสาละวินในประเทศพม่า  และแม่น้ำสินธุในปากีสถาน  หรือแม่น้ำพรหมบุตรในประเทศอินเดียไม่ได้  เพราะแม่น้ำเหล่านั้นเกิดจากเทือกเขาหิมาลัย  ซึ่งยอดปกคลุมหิมะตลอดปีตลอดชาติ  สามารถไหลมาเป็นน้ำไม่รู้หมด 

ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นดุจดั่งเส้นชีวิตของเรา  ถ้าป่าต้นน้ำหมดแล้วจะเอาน้ำมาจากไหน  ต้นน้ำของเราก็พลอยเหือดแห้งไปด้วยทุกวันนี้กลุ่มคนตัดไม้ก็ตัดไป กลุ่มคนที่หาความสะดวกในการทิ้งน้ำเสียและของเสียในแม่น้ำลำคลองก็ทิ้งไป  สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ทำให้อนุชนรุ่นหลังลำบาก  ถ้าไม่มีน้ำจริง ๆ  ก็อาจต้องซื้อน้ำมาใช้กัน  ถ้าแล้งจริง ๆ  จนนาทำไม่ได้ก็ต้องซื้อข้าวเขา  ประเทศเรา  คำที่เคยพูดกันติดปากว่า "ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว " ก็คงไม่ได้พูดอีกแล้ว

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เมื่อทรงเห็นว่ายังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่เรื่อยๆ  ก็ทรงหันมาปลูกป่าแทน  ถ้าพวกเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าเสียแต่บัดนี้  ปล่อยป่าเหลือ  0 %  ทุกสิ่งก็คงสายเกินไปสำหรับการตั้งต้นทรงเห็นว่าเราควรช่วยกันเริ่มทำเสียแต่บัดนี้  เดี๋ยวนี้  อีก  20  ปีข้างหน้าคงจะชะลอความแห้งแล้งได้บ้าง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงสนพระทัยเรื่องป่ามาก  ทรงเฝ้าศึกษาหาทางปลูกป่า  เพราะมีความสำคัญต่อความบริบูรณ์ของน้ำ  และความชุ่มชื้นของแผ่นดิน  และมีผลสืบทอดมาถึงชีวิตและการเกษตร  ประเทศตะวันออกกลางบางประเทศที่เห็นการไกล  ต่างก็ทุ่มเงินที่ได้จากการขายน้ำมัน  มาบำรุงเกษตรอย่างสุดกำลัง  เพราะเขารู้ซึ้งแล้วถึงความสำคัญของการขาดน้ำ  พระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าทุกวิถีทางโดยศึกษาและปรึกษากับนักวิชาการ  ในการที่จะหาทางปรับน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแม้แต่เพียงเป็นการชะลอน้ำเสียอย่าให้เน่า  ทุกวันนี้ยังคง  ไม่ทรงท้อถอยหรือหยุดยั้งในความตั้งพระทัยโครงการป่ารักน้ำ
                   
"  โครงการป่ารักน้ำ  "  เพราะทรงเห็นว่าการปลูกป่าอย่างน้อย  3  ปี  ที่ต้องการการเอาใจใส่ยิ่งกว่าเด็กอ่อน  10  ปี  ไปแล้วยังหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้  จากนั้นต้องดูแลให้รอดพ้นจากมืออสูรกายที่ชอบทำให้ไฟไหม้ป่า  ครั้งใดที่เห็นไฟไหม้ป่าก็เหมือนหัวใจของคนปลูกป่าจะไหม้ไปด้วย  "  พระบรมราโชวาทของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  จึงก่อเกิดองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย  โดยรวบรวม  พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า  นักวิชาการ  ทหาร  ตำรวจ  ประชาชนและ  เอกชน  รวมดวงใจถวายเป็นพระราชกุศล  ทำงานเสียสละเพื่อสังคม  ประชาชน  ทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงแบกรับนานมากว่า  60  ปี  ขยายงานโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำลำธาร(Check  Dam)  และแฝกโครงการปลูกป่า  จากใจคน  สนองแนวพระราชดำริ ฯองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy