Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อบจ.สงขลา รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มโดย ฅนสองเล, 14:28 น. วันที่ 27 09 55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

ผู้ว่าฯสงขลา มอบโล่รางวัลให้กับ อบจ.สงขลา ในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2554

(27 ก.ย. 55) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบโล่รางวัลให้แก่ นายอุทิศ  ชูช่วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           
นายโส  เหมกุล  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2554 
           
สำหรับระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ประกอบด้วย จังหวัดในเขตศูนย์   5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัล ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215