Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

รองผู้ว่าฯ สงขลา ห่วงวัฒนธรรมภาคใต้จะสูญหาย

เริ่มโดย ฅนสองเล, 14:19 น. วันที่ 27 09 55

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา  เมื่อวานนี้  (26 ก.ย.55) นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง และขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมในทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ดังนี้

ประเภทสื่อหนังตะลุง  ได้แก่ นายพงศ์พันธ์  ทินนิมิต 
ประเภทสื่อรายการวิทยุ  ได้แก่  นายรอฝีอ๊ะ  หรือ  อริสา หมานละ  สถานีวิทยุชุมชนนกเขา เรดิโอ อำเภอจะนะ
ประเภทสื่อชาวบ้าน   ได้แก่  ?นักแต่งกลอน?   นายสวัสดิ์   ยางทอง   อำเภอควนเนียง
ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  อำเภอบางกล่ำ
ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา   อำเภอเมืองสงขลา

ในโอกาสนี้  นายสุรพล  พนัสอำพล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลา และภาคใต้  เช่นหนังตะลุง มโนรา และอื่นๆอีกหลายอย่างที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมากำลังจะสูญหายไป เพราะมีวัฒนธรรมยุคใหม่คืบคลานเข้ามาทดแทน จึงขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้อง และคนไทยได้ให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติเพราะเป็นเอกลักษณ์จองชาติไทย....


ดำรง  เศวตพรหม//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215