Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

เริ่มโดย ฅนสองเล, 21:00 น. วันที่ 07 08 63

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

หาดใหญ่ เมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหับไหลในอดีต กำลังถูกเปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และยิ่งมาเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักหายไปหมดส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของเมืองโดยตรง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) คลังข้อมูลความรู้และหน่วยบริการวิชาการที่ใหญ่สุดของภาคใต้  ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ "นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)โดยได้นำร่องในพื้นที่ 4 ชุมใจกลางเมืองหาดใหญ่ ประกอบด้วย ชุมชนกิมหยงสันติสุข ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนแสงศรี และชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง โดยได้เชิญชวนประธานชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ และภาคส่วนต่างๆ มาร่วมระดมความคิดเห็น มาร่วมกันนำเสนอจุดขายของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อนำมารวบรวมสร้างเป็นจุดขายการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Hatyai Eat Play Love กิน เที่ยว ไหว้ ที่หาดใหญ่

ซึ่งโครงการดังกล่าวเริมดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 เสียอีก และการดำเนินงานล่าช้าไปบ้างเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังม การห้ารวมกลุ่มลงพื้นที่ต่างๆ ทำให้การทำงานล่าช้าไปบ้าง แต่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือและส่งเสริมวัฒนธรรมมงคลในหาดใหญ่ อีกครั้งโดยได้มีการนำเสนอแผนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทั้ง 4 ชุมชนที่ผ่านการรวบรวม เฟ้นหาเพื่อนำเสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /หัวหน้าโครงการวิจัยนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชนได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ว่า "ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคัก" และได้เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย และร่วมกันเป็นเจ้าของพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้จริง

ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมนครหาดใหญ่ ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้มีการปักหมุดสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ทั้งสถานที่ศักดิสิทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารขึ้นชื่อ และนำมารวบรวมสร้างเป็นจุดขายการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Hatyai Eat Play Love กิน เที่ยว ไหว้ ที่หาดใหญ่ ซึ่งการระดมข้อมูลจนนำมาสู่การจัดทำแผนที่ในเบื้องต้นออกมาแล้ว และได้นำมาให้ชุมชชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตกผลึกข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นจพนำมาขยายสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำมาสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่อย่างยั่งยืน ซึ่งการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวจะออกมาในรูปแบบใดบ้างทีมงานจะติดตามมานำเสนอกันต่อไป

ต้อม รัตภูมิ 0897384215 รายงาน

สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215