Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

อันตราของนิโคตินต่อร่างกายที่มาจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

เริ่มโดย ฅนสองเล, 04:27 น. วันที่ 11 07 63

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

ฅนสองเล

บริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ที่ขายทั้งบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฮบริด Heat not burn tobacco (บุหรี่ที่ใช้ความร้อนจากแบตเตอรี่ไปทำให้ใบยาที่เตรียมขึ้นพิเศษเกิดเป็นไอระเหย) และเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด พยายามบอกว่า นิโคตินที่มีในบุหรี่ชนิดที่ไม่มีการเผาไหม้ ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆที่เกิดในคนสูบบุหรี่ มาดูอันตรายของนิโคตินต่อร่างกาย ที่รายงานโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ลอนดอน และกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ทำให้ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์สารเคมีนิโคตินถูกจัดเป็นสารที่ต้องควบคุมเป็น สารพิษ(Poison) ภายใต้กฏหมายควบคุมยาพิษ Poison Act ประเทศเหล่านี้จึงห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฮบริด การที่ประเทศไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฮบริด จึงไม่ใช่เรื่องที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้าหลัง แปลกแยก ตามที่บริษัทบุหรี่และเครือข่ายผลักดันบุหรี่ไฟฟ้ากล่าวอ้าง
สองเลรีวิว กดติดตามได้ที่
www.facebook.com/songlayreview
www.youtube.com/@Songlayreview
www.tiktok.com/@songlayreview22
รีวิวบ้านบ้าน ข่าวสารเข้มข้น สองเลรีวิว TLP : 0897384215