Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา ร่มรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 00:34 น. วันที่ 05 06 63

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อาสาสมัครเทศบาลเมืองคอหงส์ รณรงค์ในพื้นที่ชุมชนทุ่งรี เทศบาลเมืองคอหงส์ (วันงดสูบบุหรี่โลก)

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2563) ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา (สื่ออาสาของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) ร่วมกับ อาสาสมัครเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมเดินรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนทุ่งรี เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งมีบ้านพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ให้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่และยาสูบ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ อีกทั้งผู้ที่สูบบุหรี่จะมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 8 เท่า

31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ได้ประกาศให้เป็น World No Tobacco Day หรือ วันงดสูบบุหรี่โลก โดยประกาศขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ และมีการจัดงานรณรงค์ทุกปี

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ เพื่อให้การรณรงค์มีเป้าหมายและเห็นภาพชัดเจน องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนด คำขวัญ เพื่อให้เหมาะสมกับการรณรงค์ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรโลกทุกปี โดยคำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2531 คือ Between tobacco and the health, choose health หรือ "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" เปิดประเด็นให้คนนึกถึงสุขภาพมากขึ้น

คำขวัญในปี 2563 นี้ คือ "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง"
สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy