Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

กระทู้ล่าสุด

#91
ข่าวสงขลา / มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล...
กระทู้ล่าสุด โดย polychemicals888 - 11:18 น. วันที่ 21 07 66
มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0
มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มทักษะทำธุรกิจออนไลน์ เทียบเชิญ "บังอาซัน" ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ" สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้สำหรับก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 โดยได้เชิญวิทยากร นายอนุรักษ์  สรรฤทัย (บังอาซัน) นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ มาบรรยายเรื่อง "ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
#92
ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน-เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวเทศบาลเมืองคอหงส์
#93
ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#PSU
#PSUConnext
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#94
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมออกใบประกอบวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 2566
หน่วยทดสอบความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อออกใบประกอบวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท นักศึกษา มรภ.สงขลา ค่าสมัคร 250 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2566 ลิงก์รับสมัคร : https://me-qr.com/clGHkQ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนราวุธ ทองคำ โทร. 08-6693-6468 หรือ 0-7426-0270
#95
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายจิตวัต วงศ์วาสนา  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมสนับสนุนรถมินิไฟฟ้าเพื่อต้อนรับนายเอกชัย  เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท"ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ  และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลท่าหมอไทร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#96
ข่าวสงขลา / มรภ.สงขลา นำ นศ. สร้างบ้านปลา-...
กระทู้ล่าสุด โดย สงขลามีเดีย - 20:50 น. วันที่ 11 07 66
มรภ.สงขลา นำ นศ. สร้างบ้านปลา-ปลูกเตยทะเล ช่วยชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มรภ.สงขลา นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว จับมือชุมชนสร้างบ้านปลา(ซั้งกอ) ควบคู่ปลูกเตยทะเล แก้ไขปัญหาขยะ หวังมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่บริเวณชายหาด
             เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมวิศวกรสังคม เรื่อง "การสร้างบ้านปลา (ซั้งกอ)" ณ หาดบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี นายอาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับคนในชุมชนร่วมกันสร้างบ้านปลา (ซั้งกอ) และทดลองปลูกเตยทะเล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพิ่มพื้นที่บริเวณชายหาด สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังได้ช่วยกันเก็บขยะรอบหาดบ่ออิฐ โดยมุ่งหวังให้ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการประมง และชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
            ในการนี้ นายยุดี หมัดเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว ได้บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการสร้างบ้านปลา (ซั้งกอ) และนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติทำบ้านปลา เนื่องจากปัจจุบันพบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน (บ้านปลาหรือซั้งกอ) เกิดการเสื่อมโทรมและชำรุดไปตาม ส่งผลกระทบให้สัตว์น้ำมีพื้นที่หลบซ่อนตัวในช่วงวัยตัวอ่อนไม่เพียงพอ และพันธุ์สัตว์น้ำมีจำนวนลดน้อยลง ดังนั้น การจัดสร้างซั้งกอและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เขตอนุรักษ์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
            อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้ไปอย่างขาดประสิทธิภาพ จึงอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลทั้งต่อต้นทุนการผลิตสินค้าบริการและสร้างผลเสียต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ประมงของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างสิ้นเปลืองและล้างผลาญ โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดประเภท เช่น อวนลาก อวนรุน โพงพาง ซึ่งทำให้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ยังไม่เจริญพันธุ์ได้คราวละมาก ๆ ทะเลถูกทำร้ายโดยผู้คน ถูกทำลายด้วยเทคโนโลยี หรือความทันสมัยของสังคมโลกยุคใหม่ ทำให้ทะเลไทยทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งทะเลสาบสงขลาเข้าสู่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ปลาเหลือน้อย น้ำเสีย ตื้นเขินเพราะเป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูล น้ำเสียจากบ้านเรือน ในชุมชน ตัวเมือง โรงงานอุตสาหกรรมโดยรายรอบบริเวณ
           ด้าน นายอาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ กล่าวว่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน (บ้านปลาหรือซั้งกอ) เกิดการเสื่อมโทรมและชำรุด เนื่องจากได้จัดทำขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลกระทบให้สัตว์น้ำมีพื้นที่หลบซ่อนตัวในช่วงวัยตัวอ่อนไม่เพียงพอ และพันธุ์สัตว์น้ำมีจำนวนลดน้อยลง การจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำมีพื้นที่หลบซ่อนตัวในช่วงวัยอ่อน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในบริเวณนั้นด้วย และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลายไปให้กลับมาสวยงามมากขึ้น
          อีกทั้งปัญหาขยะในแหล่งน้ำธรรมชาติจัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนส่งผลให้ปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น มีการปล่อยขยะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งขยะนั้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญเกิดความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทั้งของสัตว์ทะเลและมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณริมชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีสาเหตุการตายมาจากการกินขยะ ตลอดจนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
#97
มรภ.สงขลา​ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ​ รับขวัญน้องใหม่​ ปี​ '66"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​จัดกิจกรรมสืบสานศิลป์บายศรี​สู่ขวัญประจำปี 2566"  ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับขวัญ​  สร้างขวัญกำลังใจ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากร​  และองค์การนักศึกษา​ ภาคปกติ รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#98
สงขลาพาณิชย์ / หินไก่จิก, หินเกล็ด, หินแป้ง, ...
กระทู้ล่าสุด โดย polychemicals888 - 16:28 น. วันที่ 07 07 66
หินไก่จิก, หินเกล็ด, หินแป้ง, แป้งหิน, แคลเซียมคาร์บอเนต, โทร 034854888, ไลน์ thaipoly888
จัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้า และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034496284, 034854888
มือถือ 0861762992, 0824504888
อีเมลล์ polychemicals888@gmail.com
อีเมลล์ thaipolychemicals@hotmail.com
อีเมลล์ info@thaipolychemicals.com
ไลน์ไอดี thaipoly888
ไลน์ไอดี thaipolychemicals
เว็บไซต์ www.thaipolychemicals.com

รายละเอียดสินค้า
หินเกล็ด หรือ หินไก่จิก เป็นแคลเซียมชั้นดี ใช้โรยให้สัตว์กิน
โดยเฉพาะ ไก่ไข่ นกกระทาไข่ และสัตว์ปีก ช่วยเสริมแคลเซียม
และช่วยบดย่อยอาหาร ช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอาหารหยาบ
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ปีก ช่วยให้เปลือกไข่หนาขึ้น
ช่วยเพิ่มผลผลิตดีขึ้น หินเกล็ด หรือ หินไก่จิก เป็นวัตถุดิบ
ที่มีการละลายของแคลเซียมที่ดี ทำให้ไก่ไข่มีการนำแคลเซียม
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องไข่เปลือกบาง ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หินเกล็ด  หรือ หินไก่จิก
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

คำค้นหาสินค้า
หินเกล็ด, หินไก่จิก, หินแป้ง, แป้งหิน, ไลม์สโตน, Limestone
แคลไซต์, แคลไซท์, หินแคลไซต์, หินแคลไซท์, หินแคลเซียม
แคลเซียมเม็ด, แคลไซต์เม็ด, แคลไซท์เม็ด, Calcite, CaCO3
แคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, Marble
BYUD05072023#99
สงขลาพาณิชย์ / UFAPERFECT
กระทู้ล่าสุด โดย FUN1688 - 17:39 น. วันที่ 04 07 66
เล่นและรับรางวัลใหญ่ที่ UFAPERFECT Casino  เรามั่นใจว่าผู้เล่นของเราทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำเรานำเสนอวิธีง่ายๆในการเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆเพียงขั้นตอนเดียวhttps://ufa88beta.com/ufaperfect/
#100
ข่าวสงขลา / รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา คว้า 2 ราง...
กระทู้ล่าสุด โดย สงขลามีเดีย - 15:16 น. วันที่ 02 07 66
โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เหรียญทองแดงประเภทการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย จากผลงาน "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก" และเหรียญทองประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย จากผลงาน "การเรียนรู้แบบโครงงานเปลือกไข่มหัศจรรย์ฯ"
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best-Practices) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่าโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ 1. ประเภทการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โดย นางสาวชนกกมล พร้อมมูล จากผลงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่นแบบ Loose parts play 2. ประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดย นางร่มหล่ะ บินอะหลี จากผลงาน เรื่อง การเรียนรู้แบบโครงงานเปลือกไข่มหัศจรรย์เพื่อส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัย