Main Menu

ข่าว:

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.SongkhlaMedia.com เรียนเชิญชาวสงขลาและทุกท่านร่วมขับเคลื่อนเว็บไซต์สาระที่มากกว่าข่าว ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสงขลาบ้านเรา

ร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง

เริ่มโดย สงขลามีเดีย, 10:52 น. วันที่ 24 01 57

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

สงขลามีเดีย

ขอเชิญร่วมรณรงค์ค่านิยมร่วม การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง

หลักการสำคัญ

1.ให้เกียรติเจ้าภาพ ตักเองกินเอง

2.ประหยัด สะอาด (แกงใหม่ อุ่นตลอดเวลา)

3.ลดแรงงานการยกหรือล้าง

4.สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย เจ้าภาพสามารถพูดคุยกับแขกได้ตลอดเวลา

5.ไม่กินข้าวร้อนใส่ถุงพลาสติก มะเร็ง โรคร้าย อันตรายถึงชีวิต

สนใจขอรับโปสเตอร์ร่วมรณรงค์ได้ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา ฟรี...

สอบถามเพิ่มเติมที่ อาคารชิตตยาแมนชั่น ซอย 5 เพชรเกษม หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-221286 หรือ 086-9554909

สนับสนุนโดย
- กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ www.chana.egat.co.th/home
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy