ผู้เขียน หัวข้อ: บริการแปลเอกสารและล่าม พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล  (อ่าน 25 ครั้ง)

ออฟไลน์ pstranslationpro

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 12
  • ดูรายละเอียด
บริการแปลเอกสารและล่าม พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอลพีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล
และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อม ในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการ ระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็วด้วยศักยภาพสูงและความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันด้านการแปลและล่าม
พีเอสพร้อมให้บริการด้านการแปล และล่ามแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว
พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล เชี่ยวชาญในการแปลและล่ามสำหรับ ภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านการแปลโดยตรง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พีเอส เข้าใจถึงความต้องการของ ลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญบริการแปลเอกสารและล่าม

เอกสารธุรกิจ
สัญญาด้านธุรกิจ เว็บไซต์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

เอกสารเฉพาะทาง
ระบบแผนงาน มาตรฐานสากล อาทิ ไอเอสโอ, จีเอ็มพี, เอชเอซีซีพี, เจซีไอ, มอก. อย. การแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การเงิน การบัญชี การธนาคาร การตลาด ฯลฯ

เอกสารราชการ
สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองความเป็นโสด มรณบัตร หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบส.ด.43 ใบรับรองแพทย์ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

บริการล่าม
บริการล่ามสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี-ไทย ทั้งในและนอกสถานที่ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ ล่ามโรงงาน ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามการตรวจสอบบัญชี ล่ามการประชุม ล่ามสัมมนา และล่ามนำเสนอสินค้าและบริการContact Us
Address : 5/668 หมู่ 9 ซอยสามัคคี 65 ถนนสามัคคี
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel : 0-2086-8244
Mobile : 0-85188-5872
Website : pstranslationpro.com
E-Mail : pstranslationpro@gmail.com
Line : pstranslationpro
Keyword : แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, บริการแปลเอกสาร, แปลภาษา, รับแปลภาษา

ออฟไลน์ pstranslationpro

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 12
  • ดูรายละเอียด
พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล
และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อม ในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการ ระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็ว

ออฟไลน์ pstranslationpro

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 12
  • ดูรายละเอียด
พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล
และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อม ในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการ ระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็ว

ออฟไลน์ pstranslationpro

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 12
  • ดูรายละเอียด
พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล
และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อม ในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการ ระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็ว