ผู้เขียน หัวข้อ: สงขลา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 682 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  (อ่าน 65 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,583
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
​จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 682 ราย ในพื้นที่ 16 อำเภอ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ขณะที่พบอัตราป่วยสูงสุดในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ เมืองสงขลาและนาหม่อม

นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่แต่ละปีทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากทั่วประเทศ โดยในปีนี้จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ป่วยสูงตั้งแต่ต้นปี คาดว่าจะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมาและในทุกสถานที่ยังพบมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 682 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.41 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบในเพศชาย 364 ราย เพศหญิง 318 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.14 : 1

โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี  คิดเป็นอัตราป่วย 161.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี, 15 -  24  ปี, 0 - 4 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 -  64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ  128.65, 77.98, 55.33, 34.42, 19.17, 13.93, 13.66และ6.82 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 396 ราย รองลงมาคือ   อาชีพรับจ้าง, อาชีพนปค. อาชีพงานบ้าน, อาชีพเกษตร, อาชีพค้าขาย,อาชีพราชการ, อาชีพครู, อาชีพทหาร/ตำรวจ,   อาชีพนักบวช, อาชีพอื่นๆ, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 118, 71, 32, 27, 19, 8, 3, 3, 2, 2, 1 ราย ตามลำดับ

ทั้งนี้พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม จำนวน 227 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 136 ราย, เดือนมีนาคม 86 ราย, เดือนเมษายน  83 ราย, เดือนพฤษภาคม 150 รายและเดือนมิถุนายน 0 ราย โดยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 152 ราย โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 220 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 284 ราย คลินิกราชการ เท่ากับ 5 ราย สถานีอนามัย เท่ากับ 3 ราย คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน  เท่ากับ 18 ราย

สำหรับอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอกระแสสินธุ์ อัตราป่วยเท่ากับ 134.62  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอนาหม่อม, อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอสะเดา, อำเภอคลองหอยโข่ง, อำเภอระโนด,  อำเภอเทพา, อำเภอหาดใหญ่, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอสิงหนคร, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอควนเนียง, อำเภอสทิงพระ, อำเภอรัตภูมิ,อัตราป่วยเท่ากับ 126.39, 101.16, 89.24, 79.55, 55.51, 47.43,  33.64, 32.56,  30.91, 29.22, 26.89, 20.64, 20.46,12.28, 12.05 ราย ตามลำดับ
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia