ผู้เขียน หัวข้อ: เชฟรอนหนุนแพธทูเฮลท์ จัดรวมพลสื่อร่่วมเวทีหาแนวทางป้องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสงขลา  (อ่าน 68 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,471
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
เชฟรอนหนุนแพธทูเฮลท์ จัดรวมพลสื่อร่่วมเวทีหาแนวทางป้องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสงขลา

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และเชฟรอน จัดสัมมนา สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย  หวังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่นจังหวัดสงขลา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดสัมนา“สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2 ของ” มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีนายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ , นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา (ทน.สงขลา,ทม.เขารูปช้าง,ทม.สิงหนคร,ทต.พะวง) ในระยะที่ 1 นั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559  จนถึง เดือนมิถุนายน 2560 รวมระยะเวลากว่า 12 เดือน ได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการ และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการทำงาน เช่น การทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง การพัฒนาเยาวชนแกนนำ การเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของภาคีในแต่ละองค์กรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการมาโดยตลอด

และ มาในปี 2561 ทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดได้มอบหมายให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ p2h ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พฤษภาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 รวม 20 เดือน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 เทศบาลเดิม (ทน.สงขลา,ทม.เขารูปช้าง,ทม.สิงหนคร,ทต.พะวง) แบบทำงานกับทุกชุมชน และเพิ่มพื้นที่อีก 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีภารกิจสำคัญคือ พัฒนาสมรรถนะภาคีในแต่ละท้องถิ่น ให้มีศักยภาพการทำงานเรื่องพัฒนาแกนนำเยาวชน ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว  ส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์กลุ่งเสี่ยงวัยรุ่น พัฒนาระบบการช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหารายกรณี พร้อมกับมูลนิธิฯ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวมถึงการเผยแพร่ประเด็นการทำงานกับวัยรุ่นเชิงบวกผ่านสื่อสาธารณะ และการจัดสัมมนาวิชาการของจังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการสร้างบรรยากาศเรื่องการทำงานและดูแลเยาวชนเชิงบวกในจังหวัดสงขลา รับทราบข้อมูลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

โดยการจัดงานก็มีสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา ทั้ง สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ  “ก้าวแรก: เป็น, อยู่, คือ ลูกหลานวัยรุ่นบ้านเรา” ,  “ก้าวสอง: ด้วยเหตุธรรมชาติ กับวิถีที่เปราะบาง” ,  “ก้าวสาม: ร่วมมือกันได้ ขยายต่อด้วยพลังสื่อ” , “ก้าวสี่: คู่มือแนวสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศดูแลวัยรุ่นเชิงบวก”  เป็นต้น
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia