ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้-สร้างรายได้แก่เกษตรกรชายแดนใต้  (อ่าน 235 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,455
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคต่อยอดองค์ความรู้และสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนใต้

13 ก.ย.61 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน และโครงการสานพลังประชารัฐ

จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนใต้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมเป็นประธานเปิดงาน นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ,เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ,รองอธิบการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ภายในงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปหลักสูตรต่างๆ 8 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่อการค้า ,การปลูกกาแฟและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟเพื่อสร้างรายได้,เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคเนื้อและการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคขุน,การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกล้วยหอม,ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อความงาม,การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมในสวนไม้ผล,เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดู และการผลิตจุลินทรีย์อย่างง่ายเพื่อทดแทนสารเคมีป้องกันโรคพืช ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา ฯราธิวาส และสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมต่อยอดความรู้กว่า 600คน

ด้วยความร่วมมือและประสบการณ์ของหน่วยงาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการผลักดันสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP เพื่อให้ได้มาตรฐานนั้น จะสร้างขีดความสามารถให้วิสาหกิจฐานรากมีความรู้สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น และขยายโอกาสที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia