ผู้เขียน หัวข้อ: พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (อ่าน 321 ครั้ง)

ออฟไลน์ ฅนสงขลา16

  • คนอกตัญญูถึงยืนที่สูงก็ไม่สง่า
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,656
  • แหลงใต้แล้วบายใจ
    • ดูรายละเอียด
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

        ตามที่มีประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้แล้ว ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗

        วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงแจ้งให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อรับทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภา เชิญพระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทยสืบไป ตามบทบัญญัติมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

        วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล  ตั้งสุวรรณ  ประธานศาลฎีกา  เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์  และมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บริการถ่ายภาพสินค้าเพื่อขายพร้อมแชร์สู่เว็บไซต์แะแฟนเพจชั้นนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสือออนไลน์ครบวงจร โทร  091-0468589
ติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia