ผู้เขียน หัวข้อ: กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจุดพลุคลองไทย ล่าชื่อชาวบ้านเสนอศึกษาและเดินหน้าสร้างอย่าง  (อ่าน 183 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,370
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจุดพลุคลองไทย ล่าชื่อชาวบ้านเสนอศึกษาและเดินหน้าสร้างอย่างจริงจัง

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา ลงพื้นที่อำเภอระโนด ผนึกกำลังเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างความเข้าใจชาวบ้านเพื่อเสนอชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลศึกษาความเป็นไปได้การขุดคลองไทยอย้่างจริงจัง เชื่อมั่นหากโครงการนี้เกิดประชาชนได้ประโยชน์อย่างชัดเจน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะผู้ศึกษาโครงการขับเคลื่อนคลองไทย ได้มีการประชุมร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่แนวการขุดคลองไทยเส้น 9A พาดผ่าน พร้อมชาวบ้านที่สนใจร่วมเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดคลองไทยเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทย เชื่อมโยงเส้นทางการค้าทางเรือสายใหม่

สำหรับการขุดคลองไทย มีแนวคิดเริ่มต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเชื่อมทะเลอันดามัน และทะเลอ่าวไทย แต่เนื่องจากมีเหตุผลและเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้แนวคิดการขุดคลองไทยถูกระงับและล้มเลิกไปหลายครั้ง

ล่าสุดปี พ.ศ. 2544 กรรมาธิการวุฒิสภา ได้รื้อฟื้นและศึกษาการขุดคลองไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษาของวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการขุดคลองไทย ตามแนวคลองใหม่ เรียกว่า เส้นทางแนว 9 A เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 โดยเริ่มต้นจากทะเลอันดามันที่ อ.สิเกา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผ่าน อ.ทุ่งสง อ. ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สู่ทะเลอ่าวไทยที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ความกว้าง 400 เมตร ความยาว 135 กิโลเมตร และมีความลึก 30 เมตร ซึ่งในการขุดคลองไทยในครั้งนี้ จะไม่ผ่านโครงการพระราชดำริ ชุมชนหนาแน่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตอนุรักษ์ แนวป่าสมบูรณ์ แหล่งอารยธรรม และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่โครงการก็เงียบหายไปอีกครั้ง

พลเอก พลงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา กล่าวว่า การขุดคลองไทย จะช่วยลดปัญหาความยากจนของคนไทย เนื่องจากจะเป็นแหล่งจ้างแรงงานขนาดใหญ่ที่สำคัญ นอกจากนี้ จะช่วยย่นระยะการเดินทางของเรือสินค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและต่างชาติ ส่งเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกองทัพเรือไทยสามารถเคลื่อนกำลังระหว่างสองฝั่งได้อย่างรวดเร็ว หากมีกรณีฉุกเฉิน และไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาคและของโลก มีอำนาจในการต่อรองสินค้าได้มากขึ้น ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้ ฯลฯ

สำหรับการขุดคลองไทย เราต้องการให้เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงในการร่วมกันนำเสนอข้อมูลไปยังรัฐบาลว่าให้หันมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้อย่างจริงจังดูสักครั้ง เพราะเท่าที่ติดตามหากรัฐบาลสนใจศึกษาจริงๆ เชื่อว่าจะมีมิตรประเทศที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ จะมาร่วมสนับสนุนหลายประเทศ ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบของส่วนราชการเพียงอย่างเดียว เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ อย่างแน่นอน

ทางด้านกำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสนับสนุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดการขุดคลองไทยนั้น ขณะนี้เป็นมติของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อขอมติจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศต่อไป กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฝ่ายปกครองที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุด เรามีหน้าที่รับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อนำเสนอผุ้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

วันนี้ เราเล็งเห็นว่าคลองไทยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มหาศาลให้กับประเทศไทย ช่วยให้ชาวภาคใต้มีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นแทนการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อมีทางเดินเรือ มีท่าเรือ ย่อมนำมซึ่งกาสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เราจึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีประโยชนืต่อส่วนรวมจริง จึงพร้อมร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการคลองไทย ทางคณะทำงานอำนวยการคลองไทย จะรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ ไปรวบรวมกับคณะอำนวยการคลองไทย 5 จังหวัด คือ คณะทำงานจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา เพื่อส่งไปยังรัฐบาลดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะทำงานในแต่ละจังหวัดจะรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่สนับสนุนโครงการซึ่งมีมากกว่า 1 แสนรายแล้ว นำไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับทราบความต้องการของประชาชนและจะได้สนับสนุนการเดินหน้าโครงการต่อไป

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15:14 น. วันที่ 23 11 17 โดย ต้อม_รัตภูมิ »
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia