ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดรับผู้สนใจร่วมขายสินค้ากับตลาดประชารัฐสงขลา ติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง  (อ่าน 137 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,370
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
เปิดรับผู้สนใจร่วมขายสินค้ากับตลาดประชารัฐสงขลา ติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ เกษตรฯ กรคลัง อุตสาหกรรม คมนาคม สาธารณสุข วัฒนธรรม ธ.ก.ส. บจ.ประชารัฐฯ โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท (Green Market คนไทยยิ้มได้ ท้องถิ่นสุขใจ กทม.คืนความสุข ของดีจังหวัด Modern Trade ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ต้องชม และตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม)

ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสงขลา ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 โดยมี ผวจ.สข.เป็นประธาน รอง ผวจ.สข.(ด้านเศรษฐกิจ) เป็นรองประธาน หน.สนจ.สข.เป็นเลขานุการ นั้น
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 ผวจ.สข.ได้มอบหมาย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.สข.(ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานในการประชุม ผลการประชุมที่สำคัญ

1.การเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พ.ย.60 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ อาทิ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ การติดตั้งป้ายจุดรับลงทะเบียน สถานที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่จะมาประจำจุดรับลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่งท่านประธานได้เน้นให้ท่านนายอำเภอได้ให้ความสำคัญ และจะต้องมีการบันทึกภาพถ่ายการดำเนินการที่เกี่ยใวข้องประกอบในการรายงานจังหวัด
2.ข้อมูลของตลาดที่ได้จากหน่วยงานที่กำกับดูแล อำเภอจะต้องสำรวจเพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน จะได้เป็นข้อมูลในการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาในการจองตลาด
3.หลักการในการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการในพืนที่ตังหวัด/อำเภอของตนเองที่อาศัยอยู่จริง แต่หากมาลงทะเบียนก็จะต้องรับไว้ ซึ่งในการลงทะเบียน อปท.ต่างๆ จะเป็นจุดรับเรื่อง และจะส่งต่อมายังอำเภอ เพื่อรวบรวมรายงานทางระบบต่อไป
4.กำหนดการเปิดตลาดพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันที่ 5 ธ.ค.60 อย่างน้อยจังหวัด 1 แห่ง และทุกอำเภอๆ ละ 1 แห่ง
5.การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โดยเฉพาะสถานีวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุต่างๆ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม "ตลาดประชารัฐ จ.สงขลา" ขอความร่วมมือในการเชิญท่านนายอำเภแและ จนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเป้นช่องทางในการประสานงาน

ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการรับลงทะเบียน สามารถติดต่อมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ที่คุณรุ่งโรจน์ และสุบ (บังหมาน) เบอร์ 086 2945451 คุณพิกุล กตกุลธร เบอร์ 0816901790
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia