ผู้เขียน หัวข้อ: ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ปัญหาเตาเผาขยะจีเดคที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง  (อ่าน 94 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,209
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามที่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 00.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์มีเขม่าปนเปื้อนน้ำมันฟุ้งกระจายจากปลายปล่องควันของโรงกำจัดขยะ บจ.จีเดค ทั่วบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ อาทิ หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน หมู่บ้านเออบาน่า ฯลฯ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเวลา 14.00 น. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ. สข. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ทสจ.สข. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทม.ควนลัง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นั้น

 (16 ก.ค.60) ณ หมู่บ้านอิงกมล สนามบิน ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ.สข. พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทสจ.สข.,สนง.ทถ.สข.,สนง.อต.สข.,สนง.กกพ.12,สนง.สวล.ที่ 16, สนง.สสจ.สข., สนง.พลังงาน.สข., คณะการจัดการ สวล. ม.อ., อ.หาดใหญ่, ทน.หญ และทม.ควนลัง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอิงกมล และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มาร่วมรับฟัง ประมาณ 300 คน ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า

1.ปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ มาจาก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานที่ทิ้งขยะเดิม (ภูเขาขยะ) และลานเก็บขยะของโรงงาน โดยภูเขาขยะมีบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ ทม.ควนลัง และ บจ.จีเดค แต่การบริหารจัดการไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการ แต่ขยะในบริเวณลานทิ้งของโรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างหลังคาครอบโรงเรือน พร้อมติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.60

2.ปัญหาเขม่าเถ้าฟุ้งกระจาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 00.30 น.ของวันที่ 8 ก.ค.60 บจ.จีเดค ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว โดยการล๊อกประตูปิดเปิดถุงกรองฝุ่น

3.ปัญหาน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้ ซึ่งน้ำเสียจะมีในกรณีฝนตกและชะล้างขยะลงมาจากภูเขาขยะ สำหรับโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว

4.การตรวจวัดค่าสารปนเปื้อนจากปากปล่อง จะทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง (เฉลี่ย 3 เดือน/ ครั้ง)โดยใน 2 ครั้ง จะให้ สนง.ทสจ.สข.ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวัดค่า และจะนำผลการตรวจวัดมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บจ.จีเดค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาแล้วเสร็จได้ ซึ่งจะต้องกำชับให้ผู้บริหารของ ทน.หาดใหญ่ และ บจ.จีเดค จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 14.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่จะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงในวันนี้เข้าเสนอในที่ประชุมด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าผลการประชุมชี้แจงยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภูเขาขยะ ที่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านอิงกมล สนามบิน และ เออบาน่า เชื่อว่าจะส่งกลิ่นเหม็น มากกว่าลานขยะของโรงงาน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะคู่สัญญา จะต้องเข้มงวดกวดขันในการบริหารสัญญาอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สนง.กกพ. เขต 12 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทม.ควนลัง เป็นต้น จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทภารกิจในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง ศดธ.สข.จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านอิงกมลสนามบิน และหมู่บ้านเออบาน่าต่อไป
--------------
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
นมพัทลุงหาดใหญ่ โทร 084-4074167
สั่งสินค้าออนไลน์ www.facebook.com/nomptlhatyai