ผู้เขียน หัวข้อ: แสงทองวิทยา จัดงาน STEM DAY สร้างแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรม4.0  (อ่าน 110 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,225
  • สงขลามีเดีย
    • ดูรายละเอียด
    • สงขลามีเดีย
โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดบ้านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกศึกษา หรือ STEM DAY @SAENGTHONG ภายใต้หัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจด้านสะเต็มศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมชมงาน โดยมีภารดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา กล่าวรายงานและร่วมต้อนรับแขกผู้ร่วมงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา ซึ่งโครงการ STEM DAY จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งจัดเป็นยุทธศาสตร์การศึกาาของชาติ โดยการเรียนรู้ของนักเรียนยุคใหม่ตามแนวทางสะเต็มศึกษาต้องใช้ทักษะ 4 ด้าน ได้แก่

-Science วิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการใช้องค์ความรู้ในทางวิยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาตร์แก้ไขปัญหาตามสมติฐานที่ตั้งไว้
-Technology เทคโนโลยี การใช้ทักษะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มแนวทางในการกำหนดและแก้ไขปัญหา
-Engineering วิศวกรรมศาสตร์ การใช้ทักษะกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนออกแบบระบบกลไกและทดสอบอย่างหลากหลายในกระบวนทัศน์
-Mathematics คณิตศาสตร์ เป้นทักษะการใช้ความรู้และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เลขาคณิตและการจำลองรูปแบบเพืท่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

ภารดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา กล่าวว่าโรงเรียนแสงทองวิทยา ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการเรีบนรู้อันก่อเกิดประโยชนืสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตและค้นพบแนวทางประกอบอาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติตามแนวนโยบายไทนแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

ในการจัดกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Top Robot Kids และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับทำให้เกิดงานในวันนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การแข่งขันและประกวดเกี่ยวกับการใช้สะเต็ม ซุ้มเกมสืสร้างสรรคืความรู้ด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

และกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนม.ปลาย นำโดยอาจารย์สุรพล สัตยวินิจ หัวหน้าช่วงชั้นที่4 อาจารย์จุลินทิพย์ พุทธวงศ์ ทูตสะเต็มประเทศไทยภายใต้การกำกับของสสวท.รวมถึงทุกคนที่ร่วมชมกิจกรรมใของโรงเรียนแสงทองวิทยาในครั้งนี้ด้วย 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14:47 น. วันที่ 16 06 17 โดย สงขลานิวส์ »
--------------
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
นมพัทลุงหาดใหญ่ โทร 084-4074167
สั่งสินค้าออนไลน์ www.facebook.com/nomptlhatyai