ผู้เขียน หัวข้อ: ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์  (อ่าน 936 ครั้ง)

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,614
 • สงขลามีเดีย
  • ดูรายละเอียด
  • สงขลามีเดีย
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
« เมื่อ: 14:44 น. วันที่ 31 10 16 »
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คือพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ผู้ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา ก่อนทรงลาศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2491 ได้พบกับ หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเวลาต่อมา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

วันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน

ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนพระทัยการดูแลทุกข์สุขของประชนอย่างใกล้ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารที่พระองค์ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมมากกว่า 4,000 โครงการ จนได้รับการยกย่องสดุดีจากองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติมากมาย

โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2549 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอีกหนึงทฤษฎีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของบุคคล สังคม ประเทศชาติ และปัจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังเป็นที่ประจักษ์อีกหลายด้าน ด้านดนตรี ทรงมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ถึง 48 เพลง ด้านกีฬา ทรงได้รับเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบ แหลมทองเกมส์ ด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม สายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาทำให้เรื่องราวของพระองค์ท่านมีให้เล่าขานกันไม่ไม่จบสิ้น

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศต่างเศร้าโศกาเมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระชนมายุ 89 พรรษา ครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และเป็นพระมหากษตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

วันนี้แม้จะอยู่ในความโศกาแต่คนไทยทั้งประเทศก็ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี พร้อมทำความดีตามรอยพ่อ เป็นลูกที่ดีและจงรักภักดีต่อพระบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์สืบไป

ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia

ออฟไลน์ สงขลานิวส์

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,614
 • สงขลามีเดีย
  • ดูรายละเอียด
  • สงขลามีเดีย
Re: ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
« ตอบ #1 เมื่อ: 10:20 น. วันที่ 01 11 16 »
ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คือพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ผู้ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก โดยมีช่วงเวลาสำคัญต่างๆ ดังนี้

-  5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทรงพระราชสมภพ ณ รัฐเมสสาชูเขตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

-   9 มิถุนายน 2489 ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีขณะที่มีพระชนมายุ 18 พรรษา ก่อนทรงลาศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

-  28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
-  5 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

- 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน

- 9 มิถุนายน 2549 พระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ 13 ประเทศ และผู้แทนพระองค์ 12 ประเทศ ร่วมในงานราชพิธีครั้งนี้

- 9 มิถุนายน 2559 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

- 13 ตุลาคม 2559 เสด็จสวรรคตเวลา 15.52 นาฬิกา สิริพระชนมายุ 88 พรรษา 287 วัน ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าหนังสือพิมพ์ขวานทอง
ติดต่อทีมงาน โทร 084 5828115
ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/songkhlamedia

ออฟไลน์ Kaiyami

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
« ตอบ #2 เมื่อ: 09:40 น. วันที่ 27 04 17 »
ผมเช่นเดี่ยวกันครับเกิดในรัชกาลที่ 9  ท่านทรงทำงานอย่างหนักเพื่อประชากร ผมรักในหลวงมาก

ออฟไลน์ Salayer01

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์
« ตอบ #3 เมื่อ: 11:17 น. วันที่ 26 03 18 »
เรารักในหลวง